• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Dinamično, izzivalno in naporno, a uspešno

Tako iztekajoče se leto 2018 opisujejo predstavniki največjih slovenskih oglaševalcev, medijev in agencij. Vprašali smo jih tudi, na katere letošnje marketinške dosežke so še posebej ponosni in kaj jim po njihovih napovedih prinaša leto 2019. Tokrat objavljamo komentarje predstavnikov agencij.

Potrebovali čas zase

Za Špelo Žorž, direktorico agencije Grey Ljubljana, je bilo leto 2018 polno izzivov. »Lotili smo se poglobljenega prestrukturiranja agencije in začeli delati z novim, velikim naročnikom, kar je zahtevalo popolno osredotočenost velikega dela agencije. Vendar pa menimo, da smo leto dobro izpeljali in se z izpeljanim prestrukturiranjem temeljito pripravili na nove izzive v letu 2019,« pravi. Po izjemnih uspehih v letu 2017 so se v letu 2018 po njenih besedah osredotočili predvsem na interne procese in se namenoma manj posvečali festivalskim aktivnostim in pojavnosti. »Potrebovali smo namreč čas zase, čas, da razmislimo o naši diferenciaciji na trgu, naših prednostih, ki jih lahko ponudimo naročnikom, in prevetrimo način internega delovanja in razmišljanja. Poleg tega se je menjal evropski direktor Greya, ki je prinesel precej nov, drugačen pogled na naše delovanje in cilje v prihodnosti, čemur smo se morali prilagoditi tudi mi v Sloveniji.« Ponosna je, da so v teh napornih procesih uspeli ohraniti zdravo jedro Greya, da (so)delujejo kot dobro uigrana reprezentanca in ne kot peščica posameznikov. »To me navdaja z velikim optimizmom za prihodnja leta. Že nekaj let poudarjamo, da mora slovensko oglaševanje postati bolj ambiciozno. Da moramo stremeti k ustvarjanju projektov, ki se lahko postavijo ob bok svetovni eliti – pa ne zaradi nagrad, ki jih postavimo na polico, temveč predvsem zato, ker je bilo že večkrat dokazano, da takšna komunikacija prinaša otipljive rezultate vsem vpletenim. Zato bodo v prihodnjih letih naše ambicije še višje, naš glavni cilj pa ustvarjati presežne projekte za naše naročnike, ki lahko enakovredno tekmujejo na največjih svetovnih odrih.«

Žorževa meni, da za to ni potrebno uvajati posebnih novosti in dodajati aktivnosti. Treba je imeti le jasno vizijo in močno ambicijo v vsakem posamezniku, v vsaki agenciji, v celotnem prostoru. »Mi ju imamo in ju bomo poskušali uresničevati v največji možni meri. In upamo, da bomo vsaj delček te ambicije še naprej uspešno prenašali na vse v Sloveniji, ki se ukvarjajo s komunikacijo.«

Znanje je največja konkurenčna prednost

Leto 2018 je bilo po mnenju Dali Bungič, direktorice agencij Luna\TBWA in OMG, za  skupino zelo uspešno. »Dosegli smo načrtovane poslovne cilje, našim naročnikom pa smo s strateško utemeljeno in vsebinsko izvirno komunikacijo pomagali doseči tudi njihove. Če se ozrem na iztekajoče se leto, sem lahko upravičeno ponosna na celotno agencijsko ekipo. Predvsem pa sem ponosna na iskrene in odprte odnose, ki smo jih vzpostavili z našimi naročniki ter na agencijsko notranjo kulturo, zaradi katere vsako jutro z veseljem hodim v pisarno – in verjamem, da enako čutijo tudi moji sodelavci. Odlični rezultati so vedno posledica enkratne, izjemne kulture in odnosov med sodelavci v ekipi; nikoli ni obratno.« 

Poudarja, da nagrade niso smisel dela, so jih pa vedno veseli, saj predstavljajo potrditev kakovosti in izvirnosti projektov, ki jo priznavajo kolegi. »Tudi letos jih je bilo veliko, od SOF-a do SEMPL-a in finalistov Effie, kjer je naših kampanj največ, kar pet. Regijsko smo vse močneje prisotni, saj za večje naročnike snujemo in vodimo kampanje za celotno jadransko regijo.« V komunikacijske projekte so začeli vključevati naprednejše tehnologije, ki zajemajo umetno inteligenco in strojno učenje na način, ki je po mnenju Bungičeve unikaten tudi v globalnem merilu. »Spodbujamo »tinkering« kulturo, s pomočjo katere poskušamo sami izumljati tehnološke rešitve. Nenehno se izobražujemo: poleg internega izobraževalnega programa so se naši sodelavci letos udeležili izobraževanj po vsej Evropi, v Kanadi in na Kitajskem. Prepričani smo, da so znanje, usposobljenost in motivacija skupaj z odprto kulturo sodelovanja edina pot naprej. Vemo, da se klasični agencijski poslovni model po vsem svetu srečuje z velikimi izzivi, pritiski na cene in novimi konkurenti, ki v komunikacijsko področje vstopajo iz svetovalne dejavnosti. Prav zato veliko vlagamo v znanje, saj lahko na njem gradimo svoje konkurenčne prednosti.«

Še utrdili svoj položaj na trgu

»Poslovno je bilo leto 2018 za Pristop zelo uspešno. Dokončno smo utrdili svoj položaj vodilnega ponudnika celovite podpore podjetjem pri vstopu na trg in rasti na obstoječih trgih. Obstoječim naročnikom pomagamo optimizirati celoten trženjski splet – od trženjskih in prodajnih procesov, optimizacije cenovne politike, prilagoditve in razvoja prodajnega portfelja do našega klasičnega »domačega terena« promocije, vključno s komuniciranjem,« pravi Primož Pusar, direktor Pristopa. Poudarja, da je med največjimi vlagatelji v Sloveniji v letu 2018 več kot polovica Pristopovih poslovnih partnerjev. »Med obstoječimi naročniki imamo več kot 90-odstotno stopnjo zadržanja, kar kaže, da nas vedno znova ocenjujejo kot najboljšo izbiro na trgu.«

V naslednjih letih nameravajo še več pozornosti posvetiti pametnemu pristopu k sodelovanju z naročniki, kjer je komunikacijska podpora pomemben zadnji korak v skupnem oblikovanju učinkovitega in zmagovitega trženjskega spleta. »To pomeni, da bomo naročnikom pomagali tako strateško in načrtovalsko kot tudi izvedbeno, popolnoma nevtralno, ne glede na optimalno določeni kanal, orodje, dinamiko in trg, vedno visoko strokovno, dosledno in predano skupnemu cilju konkurenčne zmage.«

Leto, ko so iz lokalne prerasli v regijsko agencijo

Z vidika poslovnih rezultatov je bilo leto 2018 za skupino Publicis One Slovenia uspešnejše kot prejšnja in nad letnim načrtom, pravi njen direktor Toni Tomašek. Kot dodaja, so predvsem donos na kapital uspeli približati globalni ravni mreže, pri čemer  je agencijska ekipa nekoliko manjša, a zato bolj izkušena, z več znanja in bolj izurjena. »Predvsem smo zadovoljni, da se nam je uspelo začeti obnašati in delovati kot ena regijska agencijska skupina, na ravni celotne regije Adriatik. Kar je prejšnje leto po uradnem zagonu z aprilom delovalo še nekaj let do vsakdanjosti, lahko rečem, da danes to deluje na dnevni bazi, vse agencije, različne ekipe, za vse več naročnikov. Resnično smo močna ekipa različnih ekspertiz in trgov, z enim skupnim vodstvom, z enim skupnim interesom, in sicer marketinško učinkovitostjo za naročnike. Dokaz za to je, da to občutijo posamezniki iz agencij regije, ki med seboj sodelujejo, se izmenjujejo in dopolnjujejo pri skupnih projektih.« Poudarja, da so se v zadnjem letu tudi bistveno bolj povezali kot globalna mreža, pretok znanja in prakse je pogostejši, možnost sodelovanja na globalnih projektih, osebni stik in sodelovanje redno, globalna podpora na lokalnih projektih, tudi osebna vključenost in prisotnost so postali nekaj običajnega. Naročniki po Tomaškovih besedah to pozdravljajo, še posebej tisti, usmerjeni v visoko učinkovitost. »Letošnji poslovni rezultat bo težko ponoviti, predvsem rast, kljub nekaj novim naročnikom. Veliki naročniki so osredotočeni na preobrazbo v spletnem okolju, kar zahteva poglobljeno delo ob manjših proračunih, vendar je na dolgi rok ta preobrazba nujna, predvsem pojavnost, relevantnost in konverzija tega. Ob tem pa hkrati pomagamo globalni iniciativi s transparentnostjo odpravljati sivino spletnega sveta, ki je tudi pri nas razširjena, predvsem pri zakupu.« Kot poudarja Tomašek, je v veliko pomoč pri tem odločnost globalnih naročnikov, da se tudi znotraj spletnega okolja postavijo standardi, kot veljajo na primer za televizijo. »Govorimo o preglednosti, merljivosti in sledljivosti plačljivega. Iz tega naslova tudi našo v regijo uvajamo TAAG (AntiFraud, AdVerification, BrandSafety), orodje naše globalne mreže. Če bi še lahko vplivali na nekatere anomalije nelojalne konkurence in zavajajočega »dumpinga«, predvsem pri off-line zakupu  na našem trgu, pa bi bilo na splošno vsem lažje.«

Leto treh kakovostnih korakov naprej

Leto 2018 je bilo za agencijo Internavti po besedah njihove direktorice Urše Pučko vsebinsko in finančno odlično. »Dosegli smo svoje najbolj optimistične poslovne cilje, zgradili majhno, kakovostno agencijsko ekipo in okrepili nekatere pomembne poslovne povezave. Dovolj razlogov, da si najprej vzamemo praznični odmor, potem pa mirno in optimistično pričakujemo leto 2019.«

Poudarja, da je bilo za Internavte leto 2018 leto treh kakovostnih korakov naprej. Prvi je bil na začetku leta prihod kreativnega direktorja Blaža Kocjančiča, ki je s svojimi izkušnjami zaokrožil agencijsko ekipo. Drugi korak je začetek celostnega sodelovanja z novimi naročniki, ki so agenciji po besedah sogovornice omogočili, da gredo skupaj višje in krepijo svoje strokovne kompetence. Tretji korak predstavlja začetek sodelovanja s tujimi partnerji. V letu 2019 se nameravajo predvsem posvečati temu, v kar najbolj verjamejo, in sicer da bodo to, kar delajo, delali dobro, strokovno in kreativno. »V ta namen bomo še naprej veliko vlagali v izobraževanje naše ekipe in na drugi strani naše znanje preko izobraževalnih institucij in strokovnih združenj vračali družbi. Novosti pa so tako ali tako sestavni – če ne kar temeljni – del tržno-komunikacijskega posla in s tem vsakega našega novega projekta ali sodelovanja.«