• Facebook
  • Twitter
  • RSS

IAB: Kje so digitalne veščine?

Na evropskem trgu človeških virov je precejšnja vrzel med ponudbo in povpraševanjem z vidika znanj digitalnega oglaševanja. Prva raziskava evropskega Urada za interaktivno oglaševanj na tem področju navaja tudi, kje podjetjem (u)manjka največ kadrov.

Ugotovitve raziskave »Človeški kapital v digitalnem okolju« (»Human Capital in the Digital Environment«) na več ravneh potrjujejo »vrzel« med velikim povpraševanjem po digitalnih strokovnjakih na eni in njihovim pomanjkanjem na drugi strani. Po mnenju raziskovalcev gre za enega od (za številne še vedno enega bolj presenetljivih) pokazateljev, da se izobraževalni sistem slabo prilagaja potrebam trga, ki se vedno hitreje spreminjajo.

Ena od zanimivejših ugotovitev raziskave je tudi, da kandidati po navedbah sodelujočih podjetij pretiravajo pri navedbah svojih izkušenj in znanj, kar pogosto vodi do nerealnih pričakovanj, vključno s finančnimi. Enotni standardi manjkajo tako na straneh kandidatov kot tudi zaposlovalcev.

Sodelujoča podjetja v raziskavi so za najbolj »kritična« področja zaradi pomanjkanja kadrov označila programatično oglaševanje (56 odstotkov sodelujočih), analitiko (54 odstotkov), video oglaševanje (43 odstotkov), načrtovanje (39 odstotkov), nove tehnologije (37 odstotkov) in vsebinski  marketing ter mobilno oglaševanje (35 odstotkov).

Kot pozitivno pa raziskovalci izpostavljajo zanimanje za izobraževanje na obeh straneh. Kandidati (85 odstotkov sodelujočih) naj bi izrazili veliko željo po novih znanjih, zaposlovalci pa po sredstvih za izobraževanje. 43 odstotkov sodelujočih podjetij namreč pričakuje povečanje proračuna za izobraževanje.

Celoten dokument je na voljo tukaj.