• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpis: Univerza v Ljubljani išče izvajalca za kliping

Univerza v Ljubljani vabi ponudnike klipinga k sodelovanju na razpisu. Izbrani ponudnik bo zanje naslednja štiri leta spremljal in analiziral objave v medijih. Razpis je odprt do 7. decembra 2018.

Predmet naročila so spremljanje klasičnih in digitalnih medijev na lokalni in globalni ravni ter medijske analize, ki bodo zagotavljale hitre informacije, napotke, usmeritve in priporočila komuniciranja.

Vso razpisno dokumentacijo in obrazce najdete tukaj.