• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Vodilne komunikacijske skupine z enakim izkupičkom kot v letu 2016

Sedem vodilnih komunikacijskih skupin v Sloveniji je sodeč po uradno objavljenih podatkih poslovanja podjetij za leto 2017 v lanskem letu skupaj ustvarilo dobrih 154 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je približno enako kot leta 2016.

Foto: Pixabay

Prihodki kapitalsko in lastniško povezanih podjetij v oglaševalski panogi, ki smo jih združili v posamezne komunikacijske skupine, po naših ocenah predstavljajo 90 odstotkov celotnega denarnega toka, ki naj bi se prelil skozi oglaševalsko industrijo v posameznem letu. Kljub dejstvu, da so dejanski deleži in tok denarja v realnosti nekoliko drugačni, je namen pričujoče primerjave preveriti vpliv komunikacijskih skupin, ki ga, vsaj sodeč po visokih prihodkih v panogi, ta podjetja zagotovo imajo.

Media Publikum tokrat s padcem prometa

Na lestvici komunikacijskih skupin že nekaj let zapored vodi skupina Media Publikum, ki pa je v lanskem letu zabeležila prihodke v višini 49 milijonov evrov, kar je dobrih 7 odstotkov manj kot leto prej. Preračunano v milijonih evrov, gre za 3,8 milijonski padec prihodkov v enem letu, kar se Media Publikumu ni zgodilo že dolgo časa.

Ocena za Pristop: podobno kot leta 2016

Na drugem mesto na lestvici – po trenutno razpoložljivih podatkih – je še vedno skupina Pristop, ki je lani ustvarila skupne prihodke v višini 32 milijonov evrov, kar je enako kot leto poprej. Ker podatki poslovanja za podjetji Pristop d. o. o. in Pristop Media d. o. o. še niso na voljo, smo ocenili, da sta podjetji poslovali v enakem obsegu kot leta 2016, zato je dejanska rast ali padec prometa v skupini še vedno neznanka. Kakšnih večjih premikov denarnega toka v podjetjih, ki sodijo v to skupino, ni zaznati, z izjemo rasti prihodkov pri podjetju Renderspace.

Rast prometa Direct Medio postavila na tretje mesto

Na tretje mesto se je prebila komunikacijska skupina Direct Media, ki v nasprotju s padcem prometa v letu 2016, v lanskem letu beleži rast prihodkov v višini štirih milijonov evrov. V skupini sta poleg podjetja Direct Media Komunikacije, ki je prispevala k rasti prihodkov, še agencija Direct Media, ki posluje s podobnim letnim obsegom kot lani, in agencija Formitas, ki je leto 2017 končala z dobrimi 6 milijoni evrov prihodkov.

Nižji prihodki večine podjetij vplivali na skupino Luna\TBWA

Četrta na lestvici je skupina Luna\TBWA, v kateri so agencije OMG, OMD, PHD in Luna. Skupina je leto 2017 končala z nižjim prometom kot leta 2016, predvsem na račun nižjih prihodkov agencij OMG in Luna. Leto 2017 so tako končali s padcem prihodkov v višini 1,7 milijona evrov glede na leto 2016. Promet vseh agencij v skupini je bolj ali manj opazno padel, edino podjetje v skupini, ki je zabeležilo vsaj minimalno rast prihodkov, pa je agencija Poanta, ki je leto 2017 končala s 13-odstotno rastjo prihodkov od poslovanja.

Publicis počasi, a vztrajno raste

Na petem mestu je že četrto leto zapored skupina Publicis, v kateri so poleg podjetja MMS Marketinške komunikacije tudi podjetja oziroma blagovne znamke, kot so Starcom, ZenithOptimedia in Saatchi & Saatchi, a žal za te tri ni dostopnih podatkov o poslovanju. Skupina je v lanskem letu zabeležila 10-odstotno rast prometa in tako ustvarila prihodke v višini dobrih 17 milijonov evrov, kar je poldrugi milijon več v enem letu.

Futura z 20-odstotno rastjo prihodkov

Skupina Futura, ki združuje šest podjetij, med katerimi je nosilec agencija Futura DDB, je v lanskem letu prav tako ustvarila rast prihodkov v višini 18 odstotkov. K temu je najbolj prispevalo pozitivno poslovanje tako nosilne agencije kot tudi agencije F2, ki sta najbolj pripomogli k temu, da se je promet na ravni celotne skupine okrepil za dobra dva milijona evrov.

Mayer skromno, a stabilno

Skupina na zadnjem mestu, Mayer, ki iz leta v leto beleži padanje prihodkov, je v lanskem letu ta trend končno ustavila. Ena izmed dveh agencij v skupini, Mayer Group je sicer poslovala z višjimi prihodki kot leto prej in ustvarila promet v višini 1,6 milijona evrov, kar je za tristo tisočakov več na letni ravni. Žal pa je za približno podoben znesek izgubila prihodke druga njena agencija Ad Company, ki je poslovno leto 2017 zaključila s skromnimi 47 tisočaki evrov.

11-milijonski dobiček komunikacijskih skupin

Dobički komunikacijskih skupin niso zanemarljiva številka. Skupaj so vodilne komunikacijske skupine v Sloveniji v lanskem letu ustvarile dobiček v višini 11 milijonov evrov, kar je dober milijon več kot leta 2016. Največji delež k temu je prispevala skupina v okviru medijskega zakupnika Media Publikum, katerega dobiček se je sicer zmanjšal s 5 milijonov v letu 2016 na 4,5 milijona evrov v lanskem letu; druga najdobičkonosnejša skupina pa je po trenutno razpoložljivih podatkih skupina Pristop, kjer so vse agencije poslovale z dobičkom. Tretje mesto na lestvici najdobičkonosnejših si lasti skupina Futura s skupnim dobičkom v višini 2,3 milijona evrov, kar je najvišja rast med vsemi skupinami; na četrtem mestu pa je skupina Luna z dobrim milijonom evrov čistega poslovnega izida. Na peta mesto na lestvici se je prebila skupina Direct Media z nekaj manj kot pol milijona dobička; šesto mesto zaseda skupina Publicis z 240 tisočaki evrov čistega poslovnega izida; na zadnjem, sedmem, mestu pa ostaja skupina Mayer McCann, ki edina beleži izgubo, in sicer v višini 68 tisoč evrov.

Članek je bil objavljen v septembrski, 448. številki Marketing magazinaNa spletu objavimo le 20 odstotkov člankov iz revije. Na MM se lahko naročite na i[email protected]