• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Regijska stanovska združenja za tržne komunikacije podpisala pismo o nameri o sodelovanju

S pobudo želijo Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), Združenje za tržno komuniciranje Srbije (UEPS), Mednarodno oglaševalsko združenje Srbija (IAA Srbija), Hrvaško združenje komunikacijskih agencij (HURA) in Makedonsko združenje oglaševalskih agencij (MAAM) zagotoviti dvig ravni kakovosti in strokovnih standardov v regiji.

Pobudo so SOZ, HURA, UEPS, IAA Srbija in MAAM prvič predstavili na 11. Weekend Media Festivalu.

Ključna področja sodelovanja so razdelili v šest sklopov. Prvi so poslovni standardi oziroma razvoj visokih poslovnih standardov v vseh državah v regiji, zlasti ob upoštevanju, da vedno več v regiji nastopa celostno. Sledi spoštovanje pravil konkurenčnosti, ki spodbujazavzemanje za enake standarde na področju konkurenčnega nastopa na trgu na podlagi najboljših mednarodnih praks. Etični standardi vključujejo oblikovanje, promocijo in implementacijo etičnih standardov industrije na regionalni ravni ob upoštevanju in spoštovanju kulturnih in družbenih razlik  ter poštenost pri ravnanju. Pravni okvir oglaševanja obsega nadgradnjo in v čim večji meri poenotenje samoregulativnega okvira dejavnosti s ciljem oblikovanja skupne operativne platforme in izmenjave smernic v smislu predpisov in samoregulative, tudi na področju  zaščite intelektualne lastnine. Podpisniki se zavezujejo tudi k sodelovanju. Članom sodelujočih združenj zagotavljajo dodano vrednost, promocijo strokovnih dogodkov in nagrad, ki jih organizirajo združenja, izmenjavo dokumentov in priporočil dobre prakse. Šesta točka pa je promocija temeljnih vrednot komunikacijske industrije in njenega prispevka k poslovni uspešnosti podjetij in skupnih dejavnosti nacionalnih združenj. Poleg tega želijo dvigniti ugled in povrniti sijaj oglaševalskemu poslu.

Po besedah Mojce Briščik, izvršne direktorice SOZ, gre za pomemben korak v smeri ne le hitrejšega in bolj strukturiranega razvoja regionalnega trga, temveč tudi za prispevek k utrjevanju medsosedskih odnosov tako z vidika tržnega komuniciranja kot tudi širše. »Ker se ob tovrstnem sodelovanju velikokrat spletejo tudi osebne vezi, sta prenos znanj in izmenjava izkušenj lažja in hitrejša, zlasti tudi na neformalni ravni. To pa pripomore k še bolj učinkovitemu delovanju posameznega združenja, kar se odraža predvsem v večjem prispevku za naše člane.«