• Facebook
  • Twitter
  • RSS

WARC: Vrednost trga marketinške tehnologije ocenjujejo na 85 milijard evrov

Marketinška tehnologija je v porastu, vrednost globalnega trga marketinške tehnologije pa je ocenjena že na 100 milijard dolarjev ali 85 milijard evrov. Proračuni za »martech« se večajo, vedno več podjetij pa tovrstne rešitve razvija znotraj hiše. Zoran Savin, direktor IAB Slovenija, napoveduje nadaljnjo rast predvsem z vidika uporabe podatkov in umetne inteligence pri načrtovanju, spremljanju in interpretaciji rezultatov.

Foto: Pixabay

Revizijska hiša Moore Stephens in marketinški portal WARC sta v mednarodno raziskavo Martech Report vključila 800 podjetij iz Severne Amerike, Evrope in Azije. Ugotovitve kažejo, da trg marketinške tehnologije ni le »velika zadeva«, temveč se na njem obeta eksponentno rast. V Evropi napovedujejo kar 63-odsotno povečanje naložb v »martech«, globalno gledano pa naj bi podjetja za tovrstno tehnologija namenila v povprečju 13 odstotkov več kot letos. Obeti so veliki, saj so na primer v Veliki Britaniji in ZDA, ki veljata za najrazvitejša trga na tem področju, zabeležili 44-odstotno povečanje naložb na medletni ravni.

Kot glavni razlog za tolikšno povečanje naložb v marketinško tehnologijo (in posledično zmanjšanje v medijski zakup) navajajo naraščajočo učinkovitost avtomatizacije. Podatki ostajajo vir rasti, a po besedah raziskovalcev bo kreativnost »ločnica med vodilnimi in drugimi«. 63 odstotkov proračunov za marketinške tehnologije naj bi bilo namenjenih rešitvam v hiši. Gre za več kot 20 odstotkov več v primerjavi z letom prej, kar si raziskovalci razlagajo kot stremenje k boljšemu povezovanju s potrošniki in (globalnemu) nezaupanju agencijam.  

Globalno gledano podjetja marketinško tehnologijo največ uporabljajo pri elektronski pošti (79 odstotkov sodelujočih) in družbenih medijih (77 odstotkov). Največjo rast uporabe beleži marketinška analitika, saj se je letos poslužuje skoraj štirikrat več podjetij v primerjavi z enakim obdobjem lani. Raziskovalci še opozarjajo, da internet stvari, povezane naprave in glasovno iskanje še niso dosegli pričakovane uporabe in rasti naložb, čeprav se o njih danes veliko govori.

Marketinška tehnologija ni več stvar prihodnosti

Glede na kompleksnost digitalnega marketinga in marketinga nasploh omenjeni rezultati niso presenečenje, orodja, ki so namenjena obvladovanju te kompleksnosti, pa bodo vse pomembnejša, meni Zoran Savin, direktor IAB Slovenija. »Po moji oceni je pričakovati še hitrejšo rast, predvsem z vidika uporabe podatkov in umetne inteligence pri načrtovanju in poznejšem spremljanju in interpretaciji rezultatov.«

Prepričan je, da gre s tega vidika tudi za pomembno sporočilo vsakemor, ki deluje na področju marketinga. Poznavanje in uporaba tovrstnih orodij je nekaj, kar je izrednega pomena za doseganje dobrih rezultatov, prisotnost podatkov in tehnologije pa je nekaj, kar marketing v veliki meri oblikuje že danes (jutri pa še bolj). »Marketing s tega vidika ni nič drugačen od drugih delov podjetja v kontekstu digitalizacije. Mogoče je le še bolj izpostavljen tem spremembam, ker je eden od oddelkov, ki mora najbolj »dihati« s trgom. Ob tem pa se je treba tudi zavedati, da ta trend spremlja tudi »komoditizacija« marketinških orodij, kar pomeni, da so vedno bolj dostopna vsakomur,« pojasni sogovornik.

To pa lahko po njegovih opažanjih pomeni, da moramo še enkrat razmisliti o svojem odnosu do »outsourcinga« tovrstnih storitev, kot se to dogaja tudi pri drugih poslovnih rešitvah, temelječih na informacijski tehnologiji. »Treba se je zavedati, da lahko vsak nov tekmec, ki svoj posel utemeljuje na novih rešitvah, ki so boljše in cenejše, od tu črpa svoje prednosti,« sklene Savin.