• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Nov primer dogovorjenega razpisa državnega urada?

Verjetno še niste slišali za Javni štipendijski, razvojni in invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad). Prav tako kot verjetno še niste slišali za »agencije« Reflektor, Alianza 54 in Idealism. To so trije od najmanj petih »subjektov« (povabilo sta prejeli vsaj še agenciji Vodik in Media Pool), ki so prejšnji teden prejeli dopis omenjenega sklada, s katerim jih vabijo k oddaji »ponudbe za različne komunikacijske storitve in orodja«.

Spletna »stran« Javnega štipendijskega, razvojnega in invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Dopis je bil poslan v torek, 28. avgusta, rok za oddajo ponudb pa je bil štiri dni, do petka, 31. avgusta. Predmet razpisa je bil medijski zakup za štiri leta, za – neuradno – okoli 230 tisoč evrov. Po opozorilu enega od prejemnikov dopisa, da je rok skrajno kratek, so na skladu rok podaljšali do srede, 4. septembra.

Tri, hm, v uvodu omenjena »podjetja« Reflektor, Alianza 54 in Idealism (pri pregledu poslovanja na Ajpesu so podatki zelo skopi, saj so zadnji objavljeni za leto 2014) so strokovni in poslovni javnosti popolnoma neznana. Če bi šlo za oblikovalske ali produkcijske storitve, bi to še razumeli, pri medijskem zakupu pa so stvari v Sloveniji jasne. Ve se, kdo opravlja te storitve, ve se, kdo je specializiran zanje. Projekt nam je zadišal po nečednostih, zato smo začeli vse skupaj preverjati.

Ko smo v zvezi s povpraševanjem na sklad poslali vprašanja* (v nadaljevanju), smo prejeli odgovor, da ni šlo za razpis, ampak le za »pregled oziroma oceno vrednosti storitev na trgu in pridobivanje vhodnih informacij za oceno javnega naročila in pravilne izbire postopka«. Prav tako pa tudi, da bo naročnik – sklad »javno naročilo javno objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani ...«

Kakor koli, upamo, da bo razpis (ko bo javno objavljen) tudi zaradi našega pisanja zdaj »prišel« do usposobljenih in kakovostnih agencij, ki bodo lahko s svojim znanjem skladu pomagale do boljših rezultatov.

Dodatek:

*Na sklad smo poslali naslednja vprašanja:

  • Zakaj razpis ni bil javen? Javno objavljen na vaši spletni strani?
  • Zakaj ste k sodelovanju povabili tri podjetja, ki se z dejavnostjo medijskega zakupa in planiranja ne ukvarjajo in nimajo na tem področju nobenih referenc?
  • Zakaj so bili roki za pripravo ponudb tako kratki?

*Odgovor Sklada

Spoštovani,

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je kot naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) dolžan na podlagi 24. člena ZJN-3 pred pričetkom javnega naročila le-to oceniti. To lahko naredi na različne načine, tudi v obliki informativnega povpraševanja na trgu s strani potencialnih ponudnikov. Ocenjena vrednost javnega naročila je namreč ključni element za izbiro pravega postopka javnega naročila in za upoštevanje mejnih vrednosti za objave obvestila o javnem naročilu, kot to določata 21. in 22. člen ZJN-3.

Sklad je v preteklem tednu poslal elektronsko sporočilo več naslovnikom s povpraševanjem za ponudbo za različne komunikacijske storitve in orodja. Šlo je zgolj za pregled oziroma oceno vrednosti storitev na trgu in pridobivanje vhodnih informacij za pravilno in zakonito ravnanje z namenom ocene javnega naročila in pravilne izbire postopka. Sklad je v okviru informativne raziskave trga navedel, da smejo ponudniki navesti tudi vrednosti od najnižje do najvišje vrednosti, brez in z DDV, kar dodatno potrjuje dejstvo, da je šlo za informativno zbiranje ponudb. Takšno povpraševanje pravzaprav dokazuje skrbnost pri pripravi razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Posledice neizvedenega informativnega pregleda trga bi lahko pomenile nepravilno ocenjeno vrednost, posledično napačno izbiro postopka, slednje pa bi moral naročnik sanirati z razveljavitvijo postopka javnega naročila in izvedbo novega postopka v skladu z novimi pravili oddaje javnega naročila.

Ocenjena vrednost, do katere pride naročnik, mora biti veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu. Sklad predvideva to objavo septembra, zaradi česar je bil določen rok za podajo informativnih ponudb do 31. 8. 2018, kar je bilo dovolj časa za podajo ocenjene vrednosti, prav tako predpisi ne določajo, koliko časa da naročnik na voljo ponudnikom za oddajo informativne ponudbe. Nenazadnje je naročnik prost v svoji odločitvi, kateremu ponudniku oziroma katerim ponudnikom pošlje informativno povpraševanje, vsekakor pa je nemogoče to povpraševanje poslati popolnoma vsem potencialnim ponudnikom.

Naročnik bo celotno javno naročilo javno objavil na Portalu javnih naročil in na spletni strani Elektronsko javno naročanje RS, s tem pa bo omogočil upoštevanje vseh načel javnonaročniške zakonodaje, med drugim zagotavljanje konkurence med ponudniki ter transparentnost javnega naročanja.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja sem vam seveda na voljo.

Lep pozdrav,