• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Res samo nespretno pripravljen razpis?

Piarovci na Slovenskih železnicah so podobno počasni kot njihovi vlaki. Za odgovore na zelo preprosta vprašanja* (v nadaljevanju) so potrebovali 27 ur. Obenem so post festum zadevo predstavili na svojem »novičarskem« portalu (in ne na razpisni strani, kot bi človek pričakoval!) in razpisne »pogoje« »popravili«. Namesto do ponedeljka, 10. septembra, so rok za oddajo ponudb podaljšali do petka, 21. septembra, sodelovanje omogočili tudi nepovabljenim sedmim agencijam in sporočili najvišji možni znesek za ponudbe.

Foto: Slovenske železnice

Kot smo poročali v ponedeljek, 3. septembra, so nas bralci opozorili na, milo rečene, čudne roke pri razpisu SŽ za novo celostno grafično podobo. Razpis (vabljeni, ne javni!) je bil izbranim agencijam po elektronski pošti poslan v petek popoldne (!), 31. avgusta, rok za izdelavo kompleksne naloge (prenova CGP zahteva več mesecev dela) pa je bil le pet delovnih dni. Ko smo SŽ na to opozorili, so nas hiteli prepričevati, da: 1. ne gre za idejne rešitve, ampak samo finančno ponudbo in 2. da je vrednost razpis tako ali tako pod zakonsko predpisanim zneskom 40.000 evrov in zato ni treba, da je javen. 

Povpraševanje so SŽ poslale agencijam Pristop, Grey, Luna, Arnold Vuga, Futura, Consensus in Mayer McCan (kot so zapisali, pravilno je McCann). Večina omenjenih agencij nam je na vprašanje, ali je 5 delovnih dni dovolj za izdelavo novega CGP, odgovorila, da absolutno ne, obenem pa so dodale, da je to dovolj časa za pripravo finančne ponudbe. Ki pa, kot je šele zdaj jasno, ne more in ne sme presegati 39.990 evrov.

Pri MM ocenjujemo, da so se pri SŽ ulovili v lastno past. Nova težava SŽ je namreč v tem, da je tako kompleksno in zahtevno prenovo CGP, kot je opisana v razpisu, težko dobro (mnenje iz agencij, ki so bile povabljene na razpis!) izdelati za omenjenih 39.990 evrov. Ocenjujemo, da bi morale SŽ za takšen projekt odšteti vsaj 125.000 evrov. Če seveda resno mislijo. Deutsche Bahn (nemške železnice) so na primer ob prelomu tisočletja pri agenciji Jung Von Matt naročile prenovo, za katero so agenciji plačale pet milijonov evrov (brez implementacije).

Komentar: »Psi lajajo, karavana gre dalje«, si mislijo fantje, ki so se – če so se – dogovorili, komu bodo dali posel. Malo bodo počakali, da se vode umirijo, iz rokava potegnili še kakšno preizkušeno finto in stvar izpeljali na drugačen način.

Kakor koli, že jutri bomo objavili novo zgodbo, nov primer, po našem mnenju, poskusa prirejanja razpisa javne države institucije. 

* Vprašanja za SŽ (poslana v ponedeljek, 3. septembra, ob približno 10. uri)

1. Ali gre za t. i. vabljeni razpis in zakaj razpisa niste objavili javno, na vaši spletni strani med razpisi?

2. Koliko oglaševalskim agencijam ste poslali razpis?

3. Agencijam ste dali za delo na voljo le 5 delovnih dni. Ocenjujete, da je mogoče tako kompleksno storitev kakovostno opraviti v tako kratkem času?

4. Koliko sredstev boste namenili za prenovo CGP?

5. Bralci, ki so nas na razpis opozorili, ocenjujejo, da gre za t. i. »navidezni/lažni« razpis in da je izvajalec že izbran, razpis pa ste objavili samo zato, ker vam tako pač nalaga zakonodaja. Lahko zanikate, da gre za lažni razpis?

* Odgovor SŽ (prejet v torek, 4. septembra, ob približno 14. uri)

Spoštovani,

absolutno zanikamo, da gre za lažni razpis. Ne le, da je vse v skladu z zakonodajo, tudi cilj izvedbe je pridobiti čim boljšo in hkrati najugodnejšo rešitev posodobitve CGP Slovenskih železnic.

Slovenske železnice smo v procesu posodobitve: pričakujemo nove vlake, izvajamo posodobitve prog, izvaja se tudi digitalizacija. Vezano na strategijo modernizacije Slovenskih železnic ima tudi celostna podoba podjetja pomemben vpliv na poslovanje in na vrednost blagovne znamke. Obstoječi CGP Slovenskih železnic je bil izdelan v letu 1991 in nazadnje v manjši meri posodobljen leta 2002. V skladu sledenju trendov in težnje po modernizaciji podjetja je bila s sklepom poslovodstva sprejeta odločitev o izvedbi potrebne posodobitve celostne podobe Slovenskih železnic. Za navedeno povpraševanje smo namenili do 39.999 € + DDV in v skladu z zakonom začeli z evidenčnim postopkom zbiranja finančnih ponudb.

Povpraševanje po oddaji ponudbe za posodobitev CGP smo poslali referenčnim agencijam Pristop, Grey, Luna, Arnold Vuga, Futura, Consensus, Mayer McCan.

Čas za oddajo finančne ponudbe,  kjer gre za posodobitev celostne grafične podobe, smo do 10. septembra ocenili kot primeren, ga pa zaradi velikega povpraševanja podaljšujemo do 21. septembra. Celoten postopek vodimo v skladu z zakonodajo, tudi cilj izvedbe je pridobiti čim boljšo in hkrati najugodnejšo rešitev posodobitve celostne podobe Slovenskih železnic. Veseli nas, da je izkazano izjemno zanimanje po sodelovanju. Informacija o evidenčnem zbiranju ponudb je objavljena tudi na spletni strani Slovenskih železnic http://www.slo-zeleznice.si/sl/novice/potniski-promet-novice/cgp in http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-novice/skupina-novice/cgp-2

Do sedaj smo prejeli odziv štirih agencij, ki so prejele povpraševanje, pri katerih ni bilo nobenih nejasnosti na prejeto povpraševanje, vseeno smo vsem potencialnim ponudnikom z veseljem na voljo za morebitna dodatna vprašanja.

Ponudnike smo dodatno obvestili o podaljšanem roku oddaje finančne ponudbe s poudarkom, da gre za zbiranje ponudb, ki vsebujejo finančno ponudbo za kreativne in izvedbene rešitve brez postopka kasnejše implementacije. Dodatno smo prosili za oceno časa za izvedbo, za reference s področja izvedbe ali prenove celostnih grafičnih podob za srednje velika in velika podjetja.

Odgovarjal: G. Miha Butara

Lep pozdrav! 

Tea Savor

Slovenske zeleznice, d.o.o.