• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Razpis: Spirit Slovenija išče vlagatelje v tržne raziskave na tujih trgih

Javna agencija Spirit Slovenija želi s sofinanciranjem tržnih raziskav izvoznim podjetjem olajšati vstop na tuje trge. Rok za prijave je 28. september 2018.

Foto: Pixabay

Namen razpisa je povečati konkurenčnost mikro, malih in srednjih podjetij (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišati stopnjo internacionalizacije teh podjetij.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope, za katere namenja skupaj 700 tisoč evrov. To so:

  • tržne raziskave (sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav).
  • mednarodni forumi (sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini);
  • certifikati.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.