• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Potrošnike razburjajo domnevno nedostojni oglasi

Oglaševalsko razsodišče, ki deluje pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice, je junija odločalo o dveh pritožbah in obe zavrnilo kot neutemeljeni. Na polovici leta ugotavljajo, da se je trend rasti naraščanja pritožb v zadnjih petih letih ustavil oziroma celo obrnil navzdol, poleg tega pa zdaj med pritožniki prevladujejo potrošniki in ne več konkurenti.

(Foto: Pixabay)

Tako sta obe pritožbi, ki ju je oglaševalsko razsodišče obravnavalo na redni junijski seji, vložila potrošnika. Menila sta, da oglasa kršita določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK) glede dostojnosti ter odgovornosti do družbe in posameznikov. Prva pritožba se je nanašala na veliki zunanji plakat »Vas na sliki kaj zmoti? Nas tudi. Nujno potrebujeta novo kuhinjo!« oglaševalca Kuhn'ca iz Maribora, na katerem sta upodobljena istospolno usmerjena moška, ki se poljubljata. Pritožnik je pri tem ocenil, da gre za prikrit način oglaševanja oziroma spodbujanja homoseksualnosti, a je razsodišče presodilo, da je pritožba neutemeljena.

Prav tako ni prepoznalo kršitev določil SOK v primeru spletnega oglaševanja nagradne igre potovalne agencije Collegium Mondial Travel »Na absolventa z novo košarico samozavesti« na njenem profilu na Facebooku. Potrošnik je menil, da je bila celotna vsebina akcije oziroma nagradne igre, vključno z oglasom, neprimerna, ker naj bi bila žaljiva do žensk in spodbujala mišljenje, da je s telesom nekaj narobe in ga je treba »popravljati«. Oglaševalsko razsodišče je sicer v tem primeru odločalo izključno o oglasu, ni pa se opredeljevalo do mehanizma nagradne igre ali izbora nagrade za zmagovalca (izbrani poseg na področju estetske kirurgije), saj ne prvo ne drugo ni predmet presoje po SOK. Enako velja za komentarje uporabnikov in lastne komentarje oglaševalca na Facebooku, dodajajo pri razsodišču.

Več pritožb potrošnikov kot konkurentov

Oglaševalsko razsodišče je sicer v prvi polovici leta odločalo o enajstih primerih oglaševanja, za katerega so pritožniki ocenili, da krši eno ali več določil SOK (za primerjavo: v celotnem letu 2017 je prejelo 26 pritožb). Kar osem od enajstih pritožb so na razsodišče naslovili potrošniki. V šestih primerih je presodilo, da je pritožba utemeljena. V večini primerov (v štirih), ko je razsodišče pritrdilo pritožniku, je šlo za nedovoljeno zavajajoče oglaševanje; v dveh primerih v  kombinaciji z nedovoljenim primerjalnim oglaševanjem, ki vključuje elemente omalovaževanja konkurence. Oglaševalsko razsodišče je v tem obdobju podalo tudi tri mnenja o oglaševanju pred njegovo objavo ter na zahtevo Tržnega inšpektorata RS dve mnenji o že objavljenem oglaševanju.

»Če po šestih mesecih že poskusimo izluščiti trende leta 2018, opažamo, da se je trend rasti naraščanja pritožb, ki smo mu bili priča vse od leta 2014, ustavil oziroma celo obrnil navzdol. Po več kot petletnem obdobju, ki so ga zaznamovale pritožbe konkurentov, med pritožniki prevladujejo potrošniki,« ugotavljajo pri razsodišču.