• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Deset odstotkov več

Rast prometa slovenskih oglaševalskih, spletnih in PR-agencij ter medijskih zakupnikov se sodeč po podatkih AJPES nadaljuje. 128 analiziranih podjetij je ustvarilo prihodke v višini 179 milijonov evrov, kar je za 15,6 milijona evrov oziroma 10 odstotkov več kot v letu 2017.

Foto: Dreamstime

Že drugo leto zapored se prihodki oglaševalskih agencij povečujejo. Po delno razpoložljivih podatkih (vse agencije podatkov še niso predstavile) o poslovanju oglaševalskih in medijskih agencij, zakupnikov, PR, digitalnih, raziskovalnih in drugih agencij za leto 2017 je 128 predstavljenih podjetij ustvarilo prihodke v višini 179 milijonov evrov, kar je za 15,6 milijona evrov oziroma 10 odstotkov več kot v letu 2017. Če bi pri izračunu upoštevali tudi ocene prihodkov za podjetja, kjer podatki še niso na voljo, je skupna rast prihodkov agencij še nekoliko višja. Slovenske agencije so po naših ocenah na trgu ustvarile blizu 340 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je največ v zadnjih petih letih.

Digitalne agencije z 20-odstotno rastjo prihodkov

Za rast poslovanja v letu 2017 so poleg digitalnih agencij, ki v povprečju beležijo 20-odstotno rast prihodkov, najbolj zaslužne še oglaševalske agencije, ki imajo 10-odstotno rast prometa na ravni skupine. Največjo absolutno rast prometa po trenutnih podatkih beleži agencija za športni marketing Sport Media Focus, ki je v zadnjem letu ustvarila 12,6 milijona evrov prihodkov, kar je tri in pol milijona evrov več kot leta 2016. Na dnu lestvice (po rasti prometa) pa najdemo agencijo Luna TBWA, ki je v istem obdobju ustvarila 600 tisoč evrov prihodkov manj in tako beleži 15-odstotni padec prometa. Slabše sta poslovali tudi medijski agenciji OMG in OMD.

Sport Media Focus z največjim dobičkom

Največji dobiček v letu 2017 je ustvarila agencija Sport Media Focus, in sicer 1,8 milijona evrov, sledi ji Pristop Skupina, ki je ustvarila čisti poslovni izid v višini 797 tisoč evrov, kar je približno enako kot v letu 2016. Opaznejšo rast dobičkov smo zabeležili tudi pri agenciji Strobl+Strobl, Sportradar, Futuri DDB in raziskovalni agenciji AGB Nielsen, prav tako tudi pri agencijah, ki sicer v letu 2017 dosegajo nekoliko nižje prihodke (Luna TBWA, OMG), a to očitno neposredno ne vpliva na prikazano rast dobička. Sicer so vse agencije skupaj v lanskem letu ustvarile dobiček v višini desetih milijonov evrov, kar je za štiri milijone več kot leto prej.

Po trenutno razpoložljivih podatkih je agencija Citadela najbolj globoko v rdečih številkah in beleži izgubo v višini 220 tisoč evrov, na dnu lestvice pa ji družbo delajo še Luks Studio z 200-imi tisočaki izgube in Studio Marketing s 100 tisoč evri izgube.

Stabilno poslovanje medijskih agencij in zakupnikov

Medijske agencije in zakupniki so v letu 2017 poslovali podobno kot leta 2016. Pri tem je treba upoštevati, da bo to razmerje zagotovo drugačno po objavi revidiranih podatkov poslovanja povezanih agencij. Na skupni znesek bo vplivalo predvsem poslovanje velikih zakupnikov in agencij, za katere podatki o poslovanju še niso na razpolago. 

Sedem zakupnikov in medijskih agencij je lani zabeležilo 34,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je na enaki ravni kot leto prej. Če tem agencijam prištejemo še tiste, za katere podatkov sicer še nimamo, a ocenjujemo, da so poslovale z višjimi prihodki kot v zadnjih dveh letih, to načeloma pomeni, da tudi medijski zakupniki, podobno kot oglaševalske in digitalne agencije, doživljajo ponovni »razcvet« poslovanja. Stanje na lestvici verjetno ostaja bolj ali manj nespremenjeno že vrsto let; na vrhu je še vedno Media Publikum, na osnovi razpoložljivih podatkov pa lahko vidimo, da so se prihodki v enem letu znižali pri agencijah OMG in OMD ter PHD kot tudi pri I&F Mediabrands ter Medialog. Po drugi strani sta prihodke od prodaje okrepili Direct Media in Carat Austria; slednja se je približala 5-im milijonom evrov in v enem letu zabeležila tretjinsko rast prometa.  

Rastejo tudi oglaševalske agencije

Slovenske oglaševalske agencije so v letu 2017 ustvarile prihodke v višini 82 milijonov evrov, kar je dobrih sedem milijonov evrov več kot leta 2016, pri čemer gre zgolj za agencije, za katere so podatki o poslovanju že na voljo. 

Po trenutno znanih podatkih je med največjimi agencijami Sport Media Focus, ki beleži izjemno, skoraj 40-odstotno rast prihodkov in je v letu 2017 ustvarila 12,6 milijona evrov prihodkov. Sledi ji agencija Futura DDB, ki je povečala promet za petino in prišla blizu 9-im milijonom evrov prihodkov, za njo pa je Formitas, ki je leto 2017 končal s 6,2 milijona evri prihodkov.

Boljše poslovne rezultate beležijo tudi pri Agenciji 101, katere prihodki so zrasli za tretjino. Podobno rast so dosegle tudi agencija ArnoldVuga, Sedna in Noi. Med vidnejšimi premiki po lestvici navzgor velja omeniti še agencije Vodik, MPG plus, New Moment in Mayer Group. 

Med agencijami, ki bodo želele leto 2017 čim prej pozabiti, sta AdCompany, ki je s 414 tisoč evrov pristala pri 47 tisoč evrih letnega prometa, in Original, katerega promet je z 282 tisoč evrov upadel na 102 tisoč evrov. Večje padce prihodkov beležijo tudi pri Arih Statik, Zadrga in Amadeus Slovenija.

Digitalne agencije s petino višjimi prihodki

Agencije in podjetja, katerih ključna dejavnost so spletni zakup, svetovanje, optimizacija in načrtovanje na področju digitalnih medijev, so v lanskem letu ustvarile promet v višini 47 milijonov evrov, kar je osem milijonov več kot leta 2016. 

Najbolj zaslužnih za absolutno rast prometa v skupini je prvih deset največjih agencij, med njimi pa verjetno tudi agencija oziroma zakupnik Httpool, za katero pa trenutno še ni podatkov o poslovanju.

Agencija Sportradar ima že drugo leto zapored za slabo četrtino višji promet, izjemno rast, kar 74-odstotno, pa beleži Digitalna agencija (D`Agency), ki se je tako prebila na tretje mesto v skupini. Sledi ji iPROM s šestino višjim prometom kot leta 2016. Z rastjo prometa se lahko pohvalijo tudi pri AV Studiu, Vodiku, Red Orbitu, Optiwebu in še pri večini preostalih tovrstnih agencij. 

Je pa tudi nekaj »grdih račkov«, ki za razliko od večine agencij v skupini beležijo padec prihodkov. Med njimi sta agenciji Parsek in Innovatif, ki sta izgubili po desetino prihodkov. Slabše leto se je pisalo tudi agencijam W3B, Connecta, Citadela in Hal Interactive.  

Končno tudi rast prihodkov PR-agencij

Že nekaj let zapored je poslovanje agencij, katerih dejavnost je komuniciranje z javnostmi, bolj kot ne alarmantno, a se je to v lanskem letu očitno spremenilo. Sicer podatki največje agencije v skupini (Pristop) še niso na voljo, a sodeč po razpoložljivih informacijah so agencije za odnose z javnostmi v letu 2017 poslovale boljše kot v zadnjih treh letih. Skupaj so ustvarile prihodke v višini 6 milijonov evrov, kar je 25 odstotkov več kot leta 2016. 

Prihodki so se občutno povečali agencijama Stratkom (v lasti Francija Zavrla in Dejana Verčiča), ki je v letu 2017 prebila magično mejo milijona evrov, in DialogCO, ki je s 176 tisočakov evrov prišla na 863 tisoč evrov letnega prometa. Taktik je okrepil promet za tretjino, opazno pa se je povečal tudi promet agencije Sidera.

Med agencijami, ki so v letu 2017 slabše poslovale, so agencije Kelemen (nekdaj Dialog.si), Spem komunikacije, Maga, Vitoma PR in agencija Odmev.

Mirne vode v raziskovalni dejavnosti

Že drugo leto zapored je opaziti upočasnjeno rast prometa raziskovalnih agencij, kot kažejo podatki o njihovem poslovanju za leto 2017. Osem največjih raziskovalnih agencij, ki beležijo promet v višini nad milijonom evrov, je ustvarilo skupne prihodke v višini 15 milijonov evrov, kar je 2 odstotka manj kot leto poprej.    

Na vrhu lestvice je še vedno agencija AC Nielsen, ki je ustvarila prihodke v višini 3,3 milijona evrov, kar je malenkost več kot leta 2016. Sledi agencija AGB Nielsen, ki je prav tako malce okrepila letne prihodke. O opaznejši rasti prometa lahko govorimo pri Klipingu in Mediani, katerih prihodki so zrasli po desetino, ter agencijah Ninamedia, Arhea Solutio in Temidia, ki se jim je promet zvišal za dobro četrtino.

Je pa na nižji izkupiček na ravni celotne skupine najbolj vplivalo poslovanje Valicona, ki je bil v enem letu ob 150 tisoč evrov prihodkov, in GFK Slovenija, ki beleži za tretjino nižje prihodke. Najbolj občutno se je promet znižal agenciji Interstat, ki je v lanskem letu zabeležila prihodke v višini 8 tisočakov.  

Članek je bil prvotno objavljen v junijski, 444. številki MM-a. Na spletu objavimo le 20 odstotkov člankov iz revije. Na MM se lahko naročite na i[email protected]