• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Mind Wide Open 2018: Disrupcija je del vsakdanjika

Pristop je v sodelovanju z Društvom za marketing Slovenije tudi letos pripravil raziskavo Mind Wide Open (MWO) in na Slovenski marketinški konferenci premierno predstavil njene rezultate.

Namen tokratne raziskave je prikazati odziv slovenskih podjetij na disrupcije v poslovnih modelih in predstaviti pomen inoviranja in partnerstev. Slovenska podjetja disrupcije zaznavajo, predvsem kar zadeva spremembe z vidika novih tehnologij, digitalizacije in novih igralcev na trgu.

Raziskovalci ugotavljajo, da se podjetja sprememb ne bojijo, a nanje niso v celoti pripravljena. Strategije rasti so pripravljene, vodstva imajo ideje, a sama organizacija jim za zdaj še ne sledi.

Kot eno ključnih strateških usmeritev podjetij raziskovalci navajajo zavedanje o pomembnosti inovacij oziroma razvoj novih izdelkov in storitev. Za inovacije se podjetja odločajo večinoma interno in ne na predlog ali s pomočjo partnerjev.

Posledično se soočajo predvsem s predolgim časom procesa inoviranja, torej od ideje do dejanske predstavitve izdelka. Aktivnosti na tem področju so tako le reaktivne (in ne proaktivne) in prepočasne.

Podjetja so sicer v veliki večini naklonjena partnerstvom, vendar še niso pripravljena na dolgoročno sodelovanje.

Kje je tu vloga marketinga?

Podjetja menijo, da bi za prepoznavanje novih partnerjev morala biti odgovorna vodstvo in marketing. Marketing še nima te odgovornosti, vendar si jo želi imeti.

Podrobnejše ugotovitve boste lahko prebrali v naslednji številki Marketing magazina.