• Facebook
  • Twitter
  • RSS

AdEx 2017: 18-odstotna rast naložb v digitalno oglaševanje v Sloveniji

Zavod IAB Slovenija je predstavil izsledke raziskave o bruto naložbah v digitalno oglaševanje AdEx za leto 2017. Naložbe so v Sloveniji v lanskem letu znašale 47,2 milijona evrov, kar pomeni 18-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej.

Foto: Pixabay

Po besedah Zorana Savina, direktorja IAB Slovenija, gre rast naložb v digitalno oglaševanje pripisati tudi razširitvi raziskave na nove medije. Oglaševalske naložbe v slovenske spletne medije so se v preteklem letu povečale za 12 odstotkov. Naložbe v iskalni marketing rastejo še naprej, a precej počasneje kot v preteklih letih. Prikazno oglaševanje še vedno predstavlja največji delež (46- odstotni) digitalnega oglaševalskega kolača, 30-odstotni delež pa zavzemajo naložbe v video oglaševanje.

Pri IAB izpostavljajo tudi padec naložb v klasične oglasne pasice, medtem ko so najhitreje rasle naložbe v oglaševanje na Facebooku in programatično oglaševanje. Savin je opozoril tudi na problem odtekanja naložb v tujino ter problem kategorizacije, kar ostaja izziv za raziskavo AdEx v prihodnjih letih.

Še vedno velik doseg klasičnih medijev

Ob boku digitalni medijski potrošnji, ki je v letu 2017 beležila 84-odstotni doseg, je preostale kanale predstavila Janja Božič Marolt, predsednica Mediane, z ugotovitvami raziskave TGI 2017. Predvsem izpostavlja doseg televizije (80 odstotkov), radia (71 odstotkov) in revijalnega tiska s 65-odstotnim dosegom.

Predstavili so tudi trend uporabe družbenih omrežij v letih 2016-2017 po posameznih generacijah. Ugotovitve kažejo na splošen trend naraščajoče uporabe družbenih omrežij. Pri vseh generacijah sta močno v prednosti  Facebook in YouTube. Pri generaciji Y in Z se je sicer lani povečala tudi uporaba Instagrama, pri generaciji Z pa so ugotovili padec uporabe Twitterja in LinkedIna.

Predstavili so tudi odzivnost na oglase po medijskih kanalih. Najbolj odzivni na oglase so pripadniki generacije Z, ki se na oglase najbolj odziva na internetu, televiziji, mobilnih telefonih, časopisih, revijah in radiu. Generacija Y se najbolj odziva na spletne oglase. Generacija X se najbolj odziva na televizijske in spletne oglase. Pri »babyboomerjih« je na prvem mestu televizija, sledita internet in časopis. 

Vir: IAB Slovenija