• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Oglaševalsko razsodišče z novimi razsodbami

Oglaševalsko razsodišče, ki deluje pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice, je v aprilu na dveh sejah odločalo o petih pritožbah. V primeru akcije »Lupijo vas kot banane« naročnika Izberem.si je presodilo, da sta pritožbi utemeljeni. V primeru oglaševanja storitve Domači.net na spletnem mestu A1 ter v primeru oglaševanja garancije nižje cene na spletnem mestu družbe Relax turizem pa kršitev ni ugotovilo.

V primeru oglaševalske akcije »Lupijo vas kot banane.« mariborske družbe Izberem.si je OR prejelo dve pritožbi. Prvo je naslovila Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri GZS, drugo pa potrošnik. OR je ugotovilo kršitev več določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK) in presodilo, da oglaševanje krši določila SOK o poštenosti, resničnosti in dokazljivosti. V oglasih v okviru akcije je prepoznalo tudi elemente omalovaževanja.

Razsodišče je zato tudi presodilo, da oglaševanje krši še določila Kodeksa o primerjalnem oglaševanju. OR je izreklo javni poziv oglaševalcu k takojšnjemu umiku oglasov, ki so bili predmet pritožbe. Oglaševalec je na razsodbo vložil ugovor, za katerega pa je na drugi aprilski seji OR presodilo, da je brezpredmeten. Presojalo je tudi o še dveh pritožbah, vendar postopek po informacijah SOZ-a še ni zaključen, saj se rok za ugovor še ni iztekel.