• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Z GDPR v Slovenijo prihajajo nova pravila zbiranja in obdelave podatkov

Uredba GDPR nalaga nove dolžnosti in pravice tudi slovenskim članom Svetovnega združenja raziskovalnih agencij (ESOMAR). Ena izmed slednjih je tudi pravica do pozabe, saj lahko posameznik zahteva izbris zbranih osebnih podatkov.

Foto: Pixabay

25. maja 2018 v državah Evropske unije (EU) začne veljati Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR). Državni zbor bo v teh dneh obravnaval tudi nov Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki prinaša spremembe v večino podjetij, društev in ustanov v Sloveniji. Oba, nova uredba in zakon, bosta vplivala na vse deležnike tudi v raziskovalnih institucijah, torej na raziskovalce, naročnike, sodelujoče in splošno javnost.

Dolžnosti za raziskovalne agencije, pravice za posameznike

Uredba vsem ustanovam (članom ESOMAR-ja), ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke, v povezavi s slednjimi prinaša nove dolžnosti. V Sloveniji so člani ESOMAR in podpisniki kodeksa ESOMAR (temeljnega dokumenta) Inštitut Mediana, AGB Nielsen, Aragon Episcenter, GfK, Ipsos, Studio Moderna in Valicon.

GDPR sodelujočim v raziskavah prinaša tudi vrsto novih pravic. Po novem imajo pravico do pregleda vseh zbranih osebnih podatkov kot tudi pravico do pozabe. Posameznik lahko zahteva, da se zbrani osebni podatki izbrišejo.

Zbiranje osebnih podatkov se zdaj lahko začne šele, ko imajo raziskovalci jasno izraženo soglasje posameznika o samem zbiranju. Soglasje lahko posameznik kadar koli umakne, s tem pa se preneha dovoljenje za obdelavo. Po novem velja tudi, da mora biti posameznik obveščen, kateri podatki se bodo zbirali in v kakšen namen. Omenjeni podatki se ne smejo uporabiti za noben drug namen, za katerega ni podano soglasje posameznika. V praksi to na primer pomeni, da raziskovalna podjetja osebnih podatkov, zbranih za raziskovalni namen, ne bodo uporabljala za neposredno trženje ali jih posredovala kakšni tretji osebi, ki bi jih uporabila na takšen način.

Združenje ESOMAR (ang. European Society for Opinion and Marketing Research) je mednarodna institucija, ki združuje več kot 40 tisoč članov z vsega sveta. Skrbi za uveljavljanje etičnih standardov raziskovanja na vseh področjih klasičnih in novih oblik raziskovanja. Temeljni dokument delovanja raziskovalnih podjetij je kodeks ESOMAR etičnega delovanja, ki zavezanim podjetjem nalaga vrsto odgovornosti.