• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Izbor stoletja: Zgodba za prvim oglasom v slovenščini

Ob razmišljanju o pomenu oglaševanja o dosegu in branosti tiskanih medijev danes, se lahko vrnemo dve stoletji nazaj, ko so se začele pojavljati prve, sicer okorne kali oglaševanja na področju Slovenije. Tiskar in založnik Eger je leta 1797 prepoznal potencial Lublanskih novic kot prostora, ki ne le obvešča o aktualnem dogajanju in ponudbi, ampak lahko bralca tudi prepričuje.

Kratek opis akcije: 

V sicer kratkem oglasu v Lublanskih novicah je z bralcem poskusil vzpostaviti dialog in jih prepričati, da je Mala pratika lepa, praktične velikosti in cenejša od Velike pratike. Pri nagovoru se igra z različnimi velikostmi črk in površino oglasnega prostora.

»… Perporočim to mojo perložno nosno pratiko, ker je lepa, dobri kup, inu sa per sebi nosi perpravna.«

Element akcije: tiskan oglas

Naročnika akcije:Valentin Vodnik in Johann Friedrich Eger

Vodja projekta:: Johann Friedrich Eger

Kreativni direktor in tekstopisec: Johann Friedrich Eger

Navdih je Eger najverjetneje dobil od katerega od nemških časnikov, kjer so bili oglasi, največkrat založnikov pobožnih knjig, prisotni že okrog leta 1775. Lublanske novice zaradi svojega ciljnega občinstva (kmečko prebivalstvo, danes nižji srednji razred), in majhne naklade za naročnike oglasov niso bile privlačne. Kot pijanec plota so se oblikovno držali besedilnih oglasov. V vsebino pa so vključevali izključno opis uporabe izdelka in njegove koristi.

Promocija izdelka in ne proizvajalca

Z razvojem nove tehnologije tiskanja je oglaševanje v tiskanih medijih doživelo razcvet. Kmetijske in rokodelske novice so nastale v času, ko je bilo na ozemlju veliko tujega kapitala. Veliko večja naklada je povečala zainteresiranost naročnikov oglasov. Slednji so se pojavljali znotraj samega časopisa, leta 1844 tudi v oglasni prilogi, ki je že vključevala cenik objave. V vsebino oglasov so se začeli vključevati pozivi z racionalnimi argumenti in poudarek v sicer daljših besedilih se je z oglaševalca prenesel na izdelek. Poleg tega so drzno začeli eksperimentirati z različnimi postavitvami in velikostmi oglasnih prostorov ter ne nazadnje z vizualizacijami.