• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Pri Mannerjevi mednarodni akciji je sodeloval tudi Formitas BBDO

Manner je v sodelovanju z agencijo DDB lansiral mednarodno spletno akcijo »Ker roza osrečuje«. Njena posebnost je v lokalnem pristopu, saj je pri snovanju oglasa za posamezno državo Manner sodeloval z lokalnimi agencijami.

Z akcijo želi Manner repozicionirati blagovno znamko na mednarodnih trgih. Nemški slogan znamke »Manner mag man eben« je v Sloveniji postal »Manner preprosto vzljubiš«. Večina akcije je delo agencije DDB na Dunaju, televizijski oglasi za Slovenijo, Nemčijo, Češko in Madžarsko pa so nastajali v sodelovanju z lokalnimi agencijami. V Sloveniji je dunajska pisarna DDB skupaj s Formitasom pripravila oglas, ki se osredotoča na Mannerjev osnovni izdelek, to je klasično Mannerjevo 75-gramsko pakiranje napolitank.

»Za to bi bilo mogoče iznajti tudi nov marketinški pojem: »countrymized«! Agencija, ki dela za podjetje Manner, mora namreč razumeti in oskrbovati domače in mednarodne ciljne trge. Kampanja mora izpolnjevati izjemno raznolike zahteve ter bo odvisno od stopnje zrelosti blagovne znamke in značilnosti trga prilagojena posameznim državam,« pravi vodja marketinga Ulf Schöttl. Prvi izdelki bodo v Sloveniji na voljo februarja 2018.