• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Popravek: »Mediji pozivajo Cerarja k razrešitvi Peršaka«

Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za kulturo je na uredništvo MM naslovila prošnjo po popravku novice »Mediji pozivajo Cerarja k razrešitvi Peršaka«, objavljeno 23. januarja 2018 na spletni strani MM, ki jo objavljamo v celoti, tako kot smo jo prejeli.

Foto: Pixabay

»Spoštovani, 

želeli bi vas opozoriti na dve popolni netočnosti, ki sta ostali v vašem povzetku novice o tem, da Združenje radiodifuznih medijev pri GZS poziva premiera Cerarja k razrešitvi ministra za kulturo Antona Peršaka. 
  
Gre za stavek: »V dveh ključnih dokumentih – Strategiji razvoja medijev in Nacionalnem programu za kulturo, z izjemo javnega zavoda RTV, mediji sploh niso omenjeni,«, ki je povzet iz izjave Združenja in je, prijazno rečeno, lažna novica. 
  
Da bi v Strategiji razvoja medijev »mediji sploh ne bili omenjeni«, je nesmisel, a zapisan je bil vseeno, v MM novičniku 23. 1. pa dobesedno citiran. Na tej povezavi so ne le prvi in drugi osnutek Strategije, ki sta bila leta 2016 v javni razpravi, temveč tudi pripravljalni dokumenti, med drugim Izhodišča za pripravo medijske strategije, ki jih je pripravila strokovna komisija in kjer je posebno poglavje posvečeno programom posebnega pomena, ki so jedro problema Združenja. 
  
Glede na gornje in glede na dosedanjo prakso mediji res niso izpostavljena tema predloga Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, so pa korektno omenjeni tam, kjer je to potrebno, na str. 28 in 40. 

Dodajamo še povezavo na uraden odziv ministra. 

S prošnjo, da dopolnjeno informacijo glede napačne navedbe v izjavi Združenja objavite v jutrišnjem novičniku, vas lepo pozdravljam in vam želim dobro delo tudi v prihodnje. 
  
S spoštovanjem, 

Alenka Štrukelj, Služba za odnose z javnostmi«