• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Zaposleni mreže McCann na ulicah

Seveda se 20 tisoč zaposlenih v 100 državah agencijske mreže McCann ni podalo na ulice zaradi protesta, temveč zaradi raziskav. Vse agencije so dobile nalogo pridobivanja poglobljenih informacij o lokalnem okolju in kulturi. Slovenska agencija Mayer McCann je raziskovala v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Da neposredni stik s potrošnikom šteje, so se prepričale tudi lokalne agencije mreže I&F McCann v Sarajevu, Skopju, Beogradu in Zagrebu. Kot je pomen akcije komentiral Luca Lindner, predsednik skupine McCann, gre za prvi poskus pridobivanja informacij zaposlenih iz prve roke. »Pomagalo nam bo pri oblikovanju analiz o lokalnih kulturah v povezavi z odnosom do blagovnih znamk in nakupnih navad. Zaposleni bodo tako neposredno dobili informacije o kulturnih premikih, ki zadevajo naše naročnike. Boljše bodo razumeli, kako ta dejstva uporabiti v dobro naročnikov,« je povedal Lindner.