• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Delo v oglaševalski industriji v Sloveniji dobro plačano

Vsaj tako kaže statistika za vse z visoko in višješolsko izobrazbo. Povprečna plača zaposlenih v oglaševanju in raziskavah v Sloveniji, ki imajo višješolsko ali visoko izobrazbo, znaša 2966 evrov bruto. Statistično gledano gre za šesto najboljše plačano industrijo (pozor, velja samo za višje in visoko izobražene) v državi. Boljše plačani so izobraženi strokovnjaki le še v farmaciji, zračnem in vodnem prometu, rudarstvu ter energetiki.

Foto: Pixabay

Da izobrazba v naši panogi nekaj pomeni, kaže tudi podatek Statističnega urada RS, da imajo tisti s srednjošolsko ali nižjo izobrazbo v oglaševanju za okoli 80 odstotkov nižjo plačo (1618 evrov bruto). Ob tem je treba opozoriti, da veliko ljudi v oglaševanju dela pogodbeno ali preko s.p.-ejev, predstavljeni podatki pa so izračunani samo za polno zaposlene.

O plačah v slovenskih oglaševalskih agencijah smo že obširno pisali v aprilski, 430. številki MM-a, in ga spodaj objavljamo v celoti.

Povprečna bruto plača v oglaševanju je 2287 evrov

Povprečne plače v oglaševalskih agencijah so za približno 49 odstotkov višje od slovenskega povprečja. Najvišjo povprečno plačo imajo v Sport Media Focusu (2976 evrov).

Petnajst največjih agencij je v letu 2015 za plače 260 zaposlenih namenilo dobrih devet in pol milijonov evrov (9.691.618 evrov). Povprečni zaposleni je torej prejel letno plačo (z regresom in drugimi dodatki) v višini 37.275 evrov bruto (2287 evrov mesečno). Pri statistiki smo upoštevali le redno zaposlene, saj povprečja za druge možne oblike sodelovanja (s. p., d. o. o., pogodbe …) ni mogoče izračunati na podlagi podatkov Agencije za RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). V povprečju so bile plače pri obravnavanih agencijah v letu 2015 za 5 odstotkov višje kot leta 2014.

Plače v oglaševanju so višje od slovenskega povprečja, a nižje od na primer finančne ali zavarovalniške dejavnosti, kjer je povprečna bruto plača v letu 2015 znašala 2315 evrov.

Kako smo računali?

Povprečno bruto plačo v podjetjih smo izračunali iz javno objavljenih letnih poročil AJPES, kjer smo v poslovnem izkazu za izbrano leto kot osnovo vzeli stroške plač in jih delili s povprečnim številom zaposlenih v podjetju, to pa delili s številom mesecev (12) v letu.

Kje se najbolj splača zaposliti?

V kateri agenciji se splača zaposliti? V kateri so plače najvišje in v kateri najnižje? Kje je največ sodelavcev in kakšna je fluktuacija zaposlenih po agencijah?

Največjo mesečno bruto plačo v višini 2976 evra imajo v agenciji Sport Media Focus, kjer se je bruto plača v enem letu (primerjava z letom 2014) povečala za dobrega tisočaka, pri čemer se število uradno zaposlenih ni spremenilo. Sledi skupina Pristop, kjer vam bodo v povprečju plačali 2729 evrov, mesečna plača pa se vam v enem letu poveča za približno 150 evrov bruto. Najnižje plače imajo pri Httpoolu, kjer vas v povprečju »čaka« 1469 evrov bruto na mesec (50 evrov manj kot v letu 2014), ob tem pa je pričakovati, da se bo plača v enem letu celo skrčila za dobrih 50 evrov.

Če sodimo po povprečnem številu zaposlencev (glede na delovne ure), je najbolj družabno v agenciji Pristop, kjer vam bo družbo delalo 43 sodelavcev. Pristop je tudi tista agencija, ki je v enem letu najbolj okrepila svojo ekipo. Sledi ji agencija MMS Marketinške komunikacije, kjer je bilo v letu 2015 natanko 37 zaposlenih. Zanimiv je tudi podatek, da so v agenciji Formitas le trije zaposleni, kar je pol manj kot leta 2014, med manjše agencije po številu zaposlenih pa sodita tudi Sport Media Focus in OMD, ki imata po pet zaposlenih. Ali je to realno stanje ali pa jim v pomoč priskočijo zunanji sodelavci, honorarci in pravne osebe, je iz razpoložljivih podatkov težko razbrati, je pa zagotovo zanimivo pogledati razmerja med uradnimi plačami in uradnim številom zaposlenih.