• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Ni počitnic za Oglaševalsko razsodišče

Oglaševalsko razsodišče (OR) je julija obravnavalo tri pritožbe. V enem primeru je ugotovilo kršitev določil Slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOK). Nadaljuje se trend rasti števila prejetih vlog, narašča tako število pritožb kot prošenj za mnenje.

Vse tri pritožbe so se nanašale na domnevno zavajajoče oglaševanje družbe Hofer. Le v primeru tiskanega oglasa oziroma velikega obcestnega plakata »Največ odličij med trgovci. Hofer. Okus tradicije.« je razsodišče ugotovilo kršitev določil SOK. Presodilo je, da iz oglasa ni jasno in nedvoumno razvidno, na kaj se nanaša trditev »Največ odličij med trgovci« – ali na odličja nasploh ali pa na odličja, ki jih podeljuje GZS za pekovske izdelke (kruh in drugi pekovski izdelki). Oglaševalca so pozvali k umiku oglasa.

Vključno do konca julija je OR presojalo o šestnajstih pritožbah, kar predstavlja 70 odstotkov vseh prejetih pritožb v letu 2016 na letni ravni. Pri SOZ-u izpostavljajo, da med pritožniki po daljšem obdobju ponovno prevladujejo potrošniki. Tudi v letu 2017 prevladujejo pritožbe, ki se nanašajo na domnevno zavajajoče oglaševanje.