• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Polovica Američanov ne pozna izvora prebranih novic

Po ugotovitvah raziskovalnega centra Pew polovica Američanov ne bi znala navesti vira novic, ki so jih še pred kratkim prebrali na spletu. To so idealne razmere za širjenje lažnih novic, menijo pri Pewu.

Pewova raziskava, v kateri je sodelovalo dva tisoč Američanov, ki med tednom vsaj del novic preberejo na spletu, je pokazala nekaj zanimivih dejstev. S sodelujočimi so razpravljali o novicah oziroma tematikah, ki so jih prebrali v zadnjih dveh urah. Ugotovili so, da približno enak delež uporabnikov novičarske portale obišče neposredno (36 odstotkov) kot tudi preko družbenih medijev (35 odstotkov).

Kot so poudarili avtorji raziskave, so veliko pozornosti namenili poizvedbi, v kolikšni meri so uporabniki seznanjeni z virom novic, ki so jih prebrali. Vir je znalo navesti le 56 odstotkov uporabnikov, pri čemer je bil delež še veliko nižji pri tistih, ki so novice zasledili v družbenih medijih. Omenjeni del raziskave se nanaša predvsem na fenomen tako imenovanih lažnih novic, ki je postal še posebej očiten v času nedavnih ameriških predsedniških volitev.

Vir: Raziskovalni center Pew