• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Zavarovalnica Merkur z novo tržno strategijo in celostno podobo

Zavarovalnica Merkur je na začetku septembra v ljubljanskem parku Tivoli predstavila svojo novo celostno podobo in osveženo poslovno strategijo.

Predstavitev nove podobe in filozofije Merkur Zavarovalnice je potekala na Gradu Tivoli.

Kot pravijo v zavarovalnici Merkur, ta z vizualnimi in vsebinskimi spremembami dobiva nov in sodobnejši obraz. Aktivno se usmerja tudi na trženje prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, zato poudarja pomen preventive na vseh področjih. V projekt osveščanja javnosti glede nevarnosti prekomerne telesne teže pri otrocih so pritegnili znane domače in tuje osebnosti, med drugim tudi fundacijo Jamie Oliver, ki je Merkurjev krovni partner na projektu. Ambasador zdravega življenja, ki se je priključil Merkur zavarovalnici pri osveščanju glede prekomerne telesne teže otrok, je tudi slovenski olimpijec Iztok Čop.

Dogodek na Gradu Tivoli so pospremili z dobrodelno dražbo. Izkupiček v višini 12.000 evrov so namenili kampu za otroke s prekomerno telesno težo »Gibaj in zmagaj«. Udeleženci so dražili 15 fotografij slovenskega fotografa Toma Jeseničnika, ki odslikavajo prenovljeno Merkurjevo celostno podobo.

Na dogodku, ki se ga je udeležilo okrog 350 povabljenih, je bil tudi predsednik nadzornega sveta slovenske družbe in član uprave matične družbe Merkur Vorsicherung AG iz Gradca Christian Kladiva, ki je skupaj s predsednikom uprave Merkur Zavarovalnice, Denisom Stroligo, spremljal razkritje prenovljene podobe hčerinske družbe ene najstarejših zavarovalnic v Evropi, Merkur Versicherung AG iz Gradca.

Predstavitev nove podobe in filozofije Merkur Zavarovalnice je potekala na Gradu Tivoli.