• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Objavljen razpis za nagrade Effie Slovenija

Razpis za prijavo akcij, ki se bodo potegovale za nagrado za tržno-komunikacijsko učinkovitost Effie Slovenija, letos uvaja tri nove kategorije, in sicer javni sektor, medorganizacijski sektor ter inovacije, tehnologija in medijske ideje. Zadnji rok za prijavo akcij je 5. december 2016.

Razpis za prijavo akcij Effie Slovenija 2016 uvaja nekaj novosti. Kategorije tako po novem ločujejo na izdelčne/storitvene kategorije ter posebne kategorije, ki niso vezane na izdelek ali storitev. Pri tem je prijava iste akcije možna le v posamezno izdelčno/storitveno kategorijo ter hkrati v več posebnih kategorij (vendar le enkrat v isti kategoriji).

Letos bodo nagrade podeljene v štirinajstih kategorijah, od tega v treh novih, in sicer javni sektor, medorganizacijski trgi (B2B) ter inovacije, tehnologija in medijske ideje. V to kategorijo, ki nadomešča in nadgrajuje kategorijo učinkovita raba spleta in družbenih medijev, se lahko prijavijo tržno-komunikacijske akcije, ki izzive blagovne znamke rešujejo s pomočjo medijskih inovacij in uporabe novih tehnologij v tržnem komuniciranju, ki so napredne in znajo izkoristiti tako družbene, okoljske, medijske kot tržno-komunikacijske trende.

Zgodnji, redni in zadnji rok za oddajo prijav

Poleg zgodnjega (11. november 2016) in rednega (25. november 2016) roka za prijavo, so prijaviteljem tokrat omogočili tudi dodatni zadnji rok za prijavo, ki bo 5. decembra 2016. Prijavitelji bodo imeli letos prvič možnost naročiti poročilo žirije za vsako njihovo prijavljeno akcijo.

Za nagrado Effie Slovenija 2016 se bodo lahko potegovale tržno-komunikacijske akcije, ki so v Sloveniji potekale med 15. oktobrom 2014  in 15. oktobrom 2016. Ocenjevanje prijavljenih tržno-komunikacijskih akcij bo potekalo dvostopenjsko v okviru dveh ločenih krogov ocenjevanja, in sicer pod vodstvom Eve Aljančič, direktorice marketinga v BMW Group Slovenija.

Prijavitelji akcij, ki se bodo uvrstile v drugi krog ocenjevanja, bodo akcije predstavili na tradicionalnem celodnevnem dogodku Lista finalistov, ki bo 9. marca 2017 v Hotelih Union v Ljubljani. Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad Effie bo6. aprila 2017 v okviru Slovenskega oglaševalskega festivala v Portorožu.