• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Agencija PM, poslovni mediji združila moči z nemškim C3

C3, največja agencija za vsebinski marketing v Evropi, je postala 51-odstotni lastnik podjetja PM, poslovni mediji. Dogovori o kapitalski povezavi in strateško-razvojnem partnerstvu med C3 in PM so potekali več kot eno leto. PM ohranja poslovno in razvojno avtonomnost, kapitalski vstop C3 pa jim bo omogočil dolgoročno razvojno stabilnost in nadaljnji razvoj.

Z leve proti desni so: Igor Savič in Primož Inkret, lastnika in direktorja agencije PM, poslovni mediji, ter direktorji agencije C3 Lukas Kirchner, Rainer Burkhardt in Gregor Vogelsang.

Kot pravijo novopečeni partnerji, je vsebinski temelj povezave zavezanost obeh agencij zagotavljati učinke in rezultate za naročnike, visoko kakovost storitev in tehnološki razvoj. Agencija PM, ki že zdaj več kot polovico svojih prihodkov ustvari na področju digitalnih komunikacij, bo kot del mreže C3 nadaljevala in poglobila storitve digitalnega in vsebinskega marketinga za naročnike v Sloveniji in regiji, hkrati pa sta partnerja že začela sodelovati pri nekaterih projektih obstoječih naročnikov C3 kot tudi pri skupnem pridobivanju novih naročnikov.

Rainer Burkhardt, direktor in eden izmed lastnikov C3, je povedal, da ga je navdušilo delo agencije PM, poslovni mediji za Škodo, saj so ubrali pristop, ki ga do zdaj ni še nihče. »Na eni strani imamo evropsko mrežo, na drugi pa dostop do vzhodnih trgov z odličnimi ljudmi. Zelo pomembno je imeti različna znanja na različnih koncih,« nam je povedal Burkhardt.

Gregor Vogelsang, direktor C3, odgovoren za mednarodno širitev, pravi, da so se za partnerstvo s PM odločili z namenom vstopiti v regijo, ki ima veliko potenciala za rast. »V regiji pričakujemo od 10 do 15 milijonov evrov prihodkov v naslednjih treh do petih letih.«

V obeh agencijah poudarjajo pomen medsebojne izmenjave znanja. »Vsebinski marketing je znanost in je v samem jedru komunikacije, za kar pa potrebuješ znanje o vedenju ljudi. Je tudi umetnost, in sicer v tem, da pritegneš pozornost na čim bolj nenavaden način,« meni Lukas Kircher, lastnik in direktor C3, ki je prepričan, da se bodo različne veje marketinga v prihodnosti vedno bolj prepletale.

Večji dostop do znanja o digitalnem in vsebinskem marketingu

»Ko sva spoznala C3, se nama je z Igorjem (Savičem, lastnikom in generalnim direktorjem PM, op. p.) zdelo, kot da so naša kopija, le da imajo na koncu eno ničlo več, torej dvesto zaposlenih in dvajset milijonov prihodkov, mi pa dvajset oziroma dva,« je povedal Primož Inkret, lastnik in izvršni direktor PM, poslovni mediji, ki obenem poudarja, da je agencija postala integrirani del mreže, ki že aktivno sodeluje pri nekaterih projektih v tujini. »

In kaj lahko od novonastalega partnerstva pričakujejo naročniki? »Naši naročniki, usmerjeni na svetovne oziroma evropske trge, bodo dobili podporo na veliko globlji in zanesljivejši način. Imeli bodo dostop do najboljšega znanja o vsebinskem in digitalnem marketingu, kar ga je v Evropi,« je dejal Igor Savič, ustanovitelj in generalni direktor agencije PM. »Verjetno bomo postali zanimivejši tudi za tiste, za katere do zdaj nismo bili. Torej za tiste naročnike, ki so si želeli močno, v svet usmerjeno podporo.«

Pričakovanja so po besedah sogovornikov velika in usmerjena na več področij. V prvi vrsti zadeva ponudbo naročnikom, v drugi pa razvoj agencije, ki išče nove, ambiciozne nadarjene posameznike, saj bodo preživele le agencije z dovolj dobrimi kadri. »Dobili smo potrdilo, da je bila zgodba, kot se je razvijala do zdaj, prava,« je dejal Igor Savič. »Priložnost imamo biti aktiven del celotne mreže in naše, slovensko znanje bomo lahko integralno izkazali na strateški in izvedbeni ravni, kar ni ravno pogosto,« je povedal Primož Inkret. V PM, poslovnih medijih še pravijo, da se jim je dokončno odprlo okno v svet, sedež pa nameravajo ohraniti v Sloveniji.

O tem, kako se je desetletna zgodba agencije za vsebinski marketing PM, poslovni mediji odvijala do te nove prelomnice, si lahko preberete v osrednjem intervjuju z Igorjem Savičem in Primožem Inkretom, ki smo ga objavili v Marketing magazinu, št. 413 (november 2015).