• Facebook
  • Twitter
  • RSS

SoDA: Naložbe v digitalno oglaševanje bodo še naraščale

Združenje SoDA, ki zastopa vodilne digitalne agencije in produkcijske hiše iz več kot 40 držav s šestih celin, v svojem letnem poročilu napoveduje, da bodo naložbe v digitalno oglaševanje še naraščale. Pri tem ima dobro novico za digitalne agencije: v enem letu se je število podjetij, ki za digitalno oglaševanje skrbijo sama, prepolovilo, in se tako v vedno večji meri zatekajo k agencijskim storitvam.

Ilustracija: Dreamstime

Raziskavo, na kateri temelji poročilo The SoDA Report 2016, so izvedli v sodelovanju s tržnoraziskovalno družbo Forrester Research, v njej pa je sodelovalo 629 oglaševalcev, ki za oglaševanje skupaj namenijo več kot 6 milijard dolarjev letno. Kljub temu, da obstaja precejšen razkorak med naročniki in agencijami, ko gre za njihova pričakovanja in zadovoljstvo, pa bo, kot napoveduje SoDA, agencijski model v naslednjih 12 mesecih preživel, saj se je število podjetij, ki namerava za digitalne aktivnosti skrbeti znotraj hiše, s 27 odstotkov v letu 2015 znižalo na 13 odstotkov v letu 2016. V nasprotju s poročili o tem, da podjetja zmanjšujejo število digitalnih agencij, s katerimi sodelujejo, pa SoDA ugotavlja, da se je število podjetij, ki sodelujejo s tremi ali več digitalnimi agencijami, na letni ravni povečalo za 42 odstotkov.

V nadaljevanju navajamo nekaj pomembnejših ugotovitev raziskave.

Pričakovanja naročnikov do agencij

Tržno raziskovanje je tista veščina, ki jo naročniki pri digitalnih agencijah najbolj cenijo. Zanimivo je, da so jo še lani uvrstili najnižje med vsemi želenimi veščinami agencij, letos pa najmanjši pomen pripisujejo strateškemu vodenju in oglaševalski kreativnosti. To še dodatno potrdi domnevo, da v odnosu z agencijami naročniki dajejo prednost izvedbi in ne velikim idejam.

Oglaševalci vse bolj zaupajo digitalnemu marketingu

Več kot polovica naročnikov (55 odstotkov) pričakuje povišanje naložb v digitalno oglaševanje, le 11 odstotkov pa jih napoveduje njihovo znižanje v naslednjih 12 mesecih. Pri tem jih namerava največ (82 odstotkov) dodatno pridobljena sredstva nameniti digitalnim izkušnjam (kot so spletne strani in mobilni splet), v 76 odstotkih se nameravajo posvetiti razvoju vsebin, v 71 odstotkih pa digitalnim projektom, kot so platforme, ki niso usmerjene v marketing, aplikacije, različna orodja in storitve.

Kot navajajo v poročilu, gre za obdobje velikega zaupanja digitalnemu marketingu. 27 odstotkov naročnikov navaja, da so v digitalnem marketingu »zelo inovativni«, kar je 12 odstotkov več kot prejšnje leto.

Urednik poročila Chris Buettner je ob tem povedal, da so tako kot za naročnike tudi za agencije napovedi pozitivne. »Število oglaševalcev, ki napoveduje povečanje sredstev za digitalni marketing, je za kar 8 odstotkov večje kot lani. To kaže na trend specializiranja digitalnih agencij in na potrebo po inovacijah na strani naročnikov, kar vodi k večjemu sodelovanju med oglaševalcem in agencijo. Prihodnost je svetla predvsem za napredne digitalne agencije,« napoveduje.

Najpogostejši razlogi za prekinitev sodelovanja z agencijami

Odnosi med digitalnimi agencijami in njihovimi naročniki se po ugotovitvah poročila krhajo, saj le dobra polovica agencij izraža svoje zadovoljstvo z medsebojnim odnosom, medtem ko je bilo še leta 2015 takšnih 70 odstotkov.

Sarah Sikowitz, glavna analitičarka za marketing končnim potrošnikom (B2C) pri podjetju Forrester Research, je to ugotovitev pospremila takole: »Slaba komunikacija je najpogostejši vzrok za vsako slabo razmerje in nič drugače ni pri agencijah in njihovih naročnikih. Naročniki naštevajo nešteto razlogov za nezadovoljstvo z agencijami, agencije pa vse obtožbe upravičujejo s spremembami v njihovem vodstvu.«

Večina agencij je za glavni razlog, da naročniki prekinjajo sodelovanje z njimi, navedla spremembe v vodenju agencij (56 odstotkov, še leta 2015 je bilo takšnih 33 odstotkov), naročniki pa so kot primarni razlog za prekinitev sodelovanja navedli ceno ali vrednost (37 odstotkov). Med drugimi razlogi so še nezadovoljstvo s kreativnimi rešitvami (24 odstotkov), nesorazmernost med velikostjo agencije in njenimi zmogljivostimi (24 odstotkov), nezadovoljstvo s projektnim in finančnim vodenjem (22 odstotkov), nezadovoljstvo s strategijo (21 odstotkov), neizkušenost in pomanjkanje zaposlenih (21 odstotkov) in prekoračitev stroškov (13 odstotkov).

Organizacijske strukture naročnikov

Anketirance so med drugim vprašali, ali organizacijska struktura naročnikov ovirajo ali spodbujajo inovacije. Rezultati kažejo na različna mnenja s strani agencij in naročnikov.

Delež naročnikov, ki ocenjujejo, da njihove organizacije spodbujajo inovacije, se je z 42 odstotkov povzpel na 48. Nasprotno je odstotek agencij, ki poročajo, da trenutne organizacijske strukture naročnikov spodbujajo inovacije, padel s 15 na 12. Delež agencij, ki menijo, da organizacijska struktura naročnikov ovira inovacije, se je s 44 odstotkov povečal na 51.

Agencije so poleg tega mnenja, da so naročniki šibki pri upravljanju podjetij (40 odstotkov), uporabniški izkušnji (42 odstotkov) in tehnologiji (33 odstotkov).

Prednosti inovacijskih laboratorjev in inkubatorjev za izdelke

Skoraj polovica izmed vprašanih agencij (47 odstotkov) trdi, da ima vzpostavljen inovacijski laboratorij ali inkubator za izdelke. Ti so v agencijah prispevali k številnim izboljšavam, kot so opazna rast dobička v podjetju (20 odstotkov), ohranjanjanje nadarjenih zaposlenih (53 odstotkov) in prispevek k novim poslovnim uspehom (54 odstotkov). Koristi inovacijskih laboratorijev so neposredno sorazmerne z dolgoročnostjo njihovih prizadevanj.

Naročniki niso povsem zadovoljni z agencijskim delom

V letošnji raziskavi so naročniki ocenjevali vsako od ključnih storitev, ki jo plačujejo digitalni agenciji. Na lestvici od 1 do 5 ni nobena izmed storitev presegla ocene 3. S tem se kaže možnost še večjega nihanja v sodelovanju med agencijami in naročniki. Oglaševalci imajo vse večja pričakovanja in iščejo nove partnerje, ki bi dosegali višje cilje, še ugotavljajo v združenju SoDA.