• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Na spletu največ časa preživijo uporabniki z visokimi dohodki

Po podatkih raziskave MOSS slovenskim spletnim stranem daleč največ časa namenjajo uporabniki, katerih mesečni neto dohodek presega 1460 evrov, sledijo uporabniki z dohodkom med 1100 in 1460 evri.

Foto: Dreamstime

Raziskava MOSS, ki jo pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice izvaja podjetje Gemius Adria, ugotavlja, da na slovenskih spletnih straneh največ časa preživijo uporabniki, ki mesečno prejmejo nad 1460 evrov. Tem spletnim stranem namenijo povprečno 17 ur in 18 minut, sledijo uporabniki z dohodkom med 1100 in 1460 evri s 14 urami in 51 minutami. Ostale skupine uporabnikov slovenskim spletnim stranem namenijo dobrih 10 ur mesečno. Slovenski spletni uporabniki brez lastnega dohodka pa na spletu prebijejo povprečno 12 ur in 19 minut.

Delež slovenskih spletnih uporabnikov z neto mesečnim dohodkom nad 1460 evrov sicer znaša 6,6 odstotka. V skupino z dohodkom med 1100 in 1460 evri jih sodi 9,7 odstotka, med 730 in 1100 evri 21,9 odstotka, med 365 in 730 evri 24,4 odstotka, pod 365 evri pa 6,9 odstotka slovenskega spletnega občinstva. Delež slovenskih spletnih uporabnikov brez lastnega dohodka znaša 9 odstotkov. Petina spletnih uporabnikov na to vprašanje ni želela odgovoriti.

Na slovenskih spletnih straneh največ časa preživijo uporabniki v starostni skupini med 25 in 34 let, in sicer v povprečju 13 ur in 54 minut mesečno, ter v skupini med 45 in 54 let, s povprečno 13 urami in 37 minutami. Sledita jim skupini med 35. in 44. letom starosti z 11 urami in pol ter nad 55. letom starosti z 11 urami in 8 minutami. Manj časa slovenskemu spletu namenijo uporabniki pod 24. letom starosti.