• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Svetovni prihodki od mobilnega oglaševanja višji kar za 65 odstotkov

Prihodki od mobilnega oglaševanja so se v letu 2014 na svetovni ravni povečali za 64,8 odstotka na 24 milijard evrov, medtem ko so v letu 2013 znašali 14,6 milijarde evrov, v novi raziskavi ugotavljajo evropski Urad za interaktivno oglaševanje (IAB Europe), IAB-jev center za odličnost v mobilnem oglaševanju in raziskovalna družba IHS Technology. Tolikšno rast mobilnega oglaševanja pripisujejo predvsem povečani uporabi mobilnih naprav in spreminjajočim se vzorcem potrošnje.

Foto: dreamstime

Največjo rast beležijo mobilni prikazni oglasi, in sicer kar 88,1-odstotno, sledijo mobilni iskalni oglasi s 55,2-odstotno rastjo. Oglasi v sporočilnih aplikacijah so dosegli 13-odstotno rast, saj se uporabniki še naprej selijo od sporočilnih storitev, ki jim jih nudijo mobilni operaterji, k aplikacijam za sporočanje.

Mobilni iskalni oglasi nimajo več prevladujočega deleža v mobilnem oglaševanju. Leta 2014 so prinesli 11 milijard evrov prihodkov in dosegli 46,1-odstotni delež v mobilnem oglaševanju, mobilni prikazni oglasi pa so jih prehiteli z 11,4 milijarde evri prihodkov in 47,4-odstotnim deležem. Delež oglasov v sporočilnih aplikacijah znaša 6,6 odstotka, njihovi prihodki pa 1,6 milijarde evrov.

Severna Amerika s 45-odstotnim deležem trga svetovnega mobilnega oglaševanja

Svetovni prihodki od mobilnega oglaševanja so leta 2014 znašali 24 milijard evrov, k čemur je kar 44,9 odstotka oziroma 10,8 milijarde evrov prispevala Severna Amerika. Sledi azijsko-pacifiška regija s 36,5-odstotnim deležem oziroma 8,8 milijarde evrov prihodkov. Evropa je šele na tretjem mestu – njeni prihodki od mobilnega oglaševanja znašajo 4 milijarde evrov, s čimer dosega 16,6-odstotni delež v svetovnem kolaču mobilnega oglaševanja. Bližnji vzhod in Afrika imata 1,2-odstotni delež, njuni prihodki od mobilnega oglaševanja so lani znašali 300 milijonov evrov, Latinska Amerika pa ima z 200 milijoni evrov mobilnih oglaševalskih prihodkov 0,8-odstotni delež.

Tudi po letni rasti vodi Severna Amerika, za katero so zabeležili kar 76,8-odstotni poskok v vrednosti mobilnega oglaševanja v primerjavi z letom 2013. Vse ostale regije so prav tako dosegle več kot 50-odstotno rast mobilnega oglaševanja – Bližnji vzhod in Afrika 68,5-odstotno, Latinska Amerika 66,1-odstotno, Evropa 58,6-odstotno in azijsko-pacifiška regija 54,5-odstotno.

Naraščajoč pomen mobilnih platform kot oglaševalskega medija

»Podatki o svetovnih prihodkih od mobilnega oglaševanja ponazarjajo moč mobilnega oglaševanja v Evropi in po svetu ter nam pomagajo razumeti obseg in priložnosti, ki jih prinaša digitalnemu okolju kot marketinški platformi,« pravi Townsend Feehan, direktorica IAB Europe. Kot dodaja, je pomembno, da oglaševalci, agencije in založnike dodobra razumejo vedenje potrošnikov, saj razlike med mobilnimi napravami izginjajo, potencial za vključevanje potrošnikov v digitalne vsebine pa še narašča.

»Mobilne naprave so v središču življenj potrošnikov po vsem svetu, predstavljene številke pa odsevajo spoznanje blagovnih znamk, kako veliko moč ima ta medij,« pravi Anna Bager, višja podpredsednica pri IAB. Daniel Knapp, direktor oglaševalskih raziskav pri IHS, dodaja, da so mobilne platforme ključne za razvoj spletnega oglaševalskega trga.