• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Podjetja premalo uporabljajo mobilne kanale v pomoč strankam

Velika večina podjetij je osvojila digitalni svet, kar zadeva komuniciranje s potrošniki. Več kot devet od desetih podjetij v Severni in Južni Ameriki v pomoč kupcem uporablja elektronsko pošto in (navadni) telefon, medtem ko jim mobilno komuniciranje s potrošniki še ni blizu, ugotavlja raziskava ameriškega podjetja Creative Virtual.

Foto: dreamstime

85 odstotkov vprašanih podjetij uporablja splet za podporo kupcem, manj kot polovica pa jih za to uporablja mobilne kanale. Medtem ko 19 odstotkov vprašanih pravi, da namerava mobilne kanale uporabljati v prihodnosti, pa jih še več trdi, da tega ne nameravajo. Raziskovalci nenaklonjenost mobilnim kanalom razlagajo z dejstvom, da podjetja relativno malo vprašanj potrošnikov prejmejo na ta način. Več kot eno od treh vprašanih podjetij je leta 2014 prejelo manj kot 50.000 vprašanj kupcev preko mobilnih naprav, medtem ko jih je četrtina priznala, da niti ne vedo, koliko poizvedb prejmejo preko mobilnih kanalov.

A podjetja pričakujejo, da se bo to spremenilo: 48 odstotkov jih napoveduje povečanje števila poizvedb potrošnikov preko mobilnih naprav, vključno z 10 odstotki vprašanih, ki pričakujejo občutno povečanje.

Podjetja iz Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike (EMEA) so se v raziskavi odrezala bolje, saj jih je polovica zatrdila, da so že prejeli vprašanja potrošnikov preko mobilnih kanalov, manj, le 11 odstotkov, pa jih je izjavilo, da mobilnih kanalov tudi v prihodnje ne bodo uporabljali v pomoč in podporo kupcem.

Vir: eMarketer