• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Slovenske spletne strani obiskuje največ mladih med 25. in 34. letom

Po zadnjih podatkih raziskave Merjenja obiskanosti spletnih strani (MOSS), ki jo pod okriljem Slovenske oglaševalce zbornice (SOZ) izvaja podjetje Gemius Adria, slovenskim spletnim stranem največ časa namenijo uporabniki med 25. in 34. letom starosti, in sicer kar 16 ur in pol mesečno.

Foto: dreamstime

Starostna struktura spletnih uporabnikov po podatkih MOSS kaže, da največ časa na slovenskih spletnih straneh preživijo uporabniki med 25. in 34. letom starosti, kar 16 ur in pol mesečno. Nekoliko manj, 14 ur in 40 minut, jim namenijo uporabniki med 35. in 44. letom starosti, dobrih 13 ur pa uporabniki med 45. in 54. letom. Starejši od 55 let slovenske spletne strani mesečno pregledujejo 11 ur in 40 minut, mladi med 15. in 24. letom 9 ur in 15 minut, najmlajši spletni uporabniki v raziskavi MOSS, uporabniki med 10. in 14. letom, pa le 4 ure in 20 minut. Povprečni spletni uporabnik je maja letos torej slovenskim spletnim stranem namenil 12 ur in 50 minut, kar je skoraj uro več kot pred štirimi leti.

Največ slovenskih spletnih obiskovalcev, 27 odstotkov, ima končano štiriletno srednjo šolo. Petina jih je končala višjo, visoko šolo, univerzo ali več, naslednja petina triletno srednjo šolo, petina pa se še šola. Osnovno šolo ali manj je končala desetina spletnih uporabnikov. Iz raziskave MOSS izhaja, da največ časa na slovenskem spletu preživijo uporabniki, ki so končali štiriletno srednjo šolo, in sicer 15 ur in 20 minut na mesec. S 13 urami mesečno jim sledijo uporabniki s triletno srednjo šolo ter z višjo, visoko šolo, univerzo ali več. Šolajoči se uporabniki slovenskim spletnim stranem namenijo 9 ur mesečno.