• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Luksuzne blagovne znamke pred veliko spremembo

Globalne prestižne blagovne znamke morajo izkoristiti nove tehnološke in potrošniške zahteve, če hočejo povečati dobičke in ostati konkurenčne, ugotavlja nova Deloittovo poročilo o globalni moči teh znamk.

Foto: dreamstime

Deloittovo drugo letno poročilo o globalnih luksuznih blagovnih znamkah analizira svetovno gospodarstvo, združitve in prevzeme v sektorju luksuznih dobrin kot tudi vpliv tehnologije nanje.

»Kar nekaj ključnih vidikov luksuznega sektorja bo v naslednjih nekaj letih povsem neprepoznavnih,« pravi Patrizia Arienti, ki se pri Deloittu posveča modni in luksuzni panogi. »Potrošnik luksuznih blagovnih znamk, ki veliko potuje, bo spremenil koncept nacionalnih meja, milenijski potrošniki bodo zavzemali vedno večji delež v prodaji luksuznih znamk, konkurenčne silnice, spodbujene s tehnologijo, pa bodo še hitreje spreminjale svet luksuza,« je glavne spremembe, s katerimi se soočajo luksuzne blagovne znamke, povzela Arientijeva.

Luksuzne blagovne znamke bodo morale poiskati srednjo pot, da bodo dohajale razvijajočo se tehnologijo in izboljševale svoje izdelke, hkrati pa ne napravile prevelikega odmika od svojih ključnih izdelkov in strokovnega znanja.

»Upravičena skrb glede usihajoče ekskluzivnosti blagovne znamke v široko dostopnem spletnem svetu od blagovnih znamk zahteva premišljen premik k trajnostnemu, dolgoročnemu ustvarjanju vrednosti,« pravi Arientijeva.

Temu premiku se ne bodo mogle izogniti, saj Deloitte poroča, da 58 odstotkov milenijcev informacije o luksuznih izdelkih išče na spletu. Poleg tega jih 31 odstotkov uporablja družbene medije za zbiranje informacij o popustih in akcijskih ponudbah teh izdelkov, medtem ko enako počne le 10 odstotkov starejših kupcev luksuznih izdelkov.

Hkrati pa tri četrtine mlajših potrošnikov še vedno meni, da je največja prednost kupovanja luksuznih izdelkov v trgovinah preprosto dejstvo, da izdelke lahko vidijo in otipajo, številni pa cenijo tudi nasvete prodajalcev in samo prodajno storitev.

»Kanali, preko katerih potrošniki kupujejo luksuzne izdelke, se nenehno razvijajo, zato je za podjetja nujno, da razumejo njihove spreminjajoče se želje, nakupno vedenje in kanale luksuznih kupcev,« dodaja Arientijeva.

Vir: Warc