• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Britanski IAB izdal prvi del smernic za domorodno oglaševanje

Britanski Urad za interaktivno oglaševanje (IAB UK) je izdal svoje prve smernice za domorodno oglaševanje (angl. native advertising), saj ta potrebuje jasno opredelitev, da ne gre za uredniške vsebine.

Smernice IAB UK so zasnovane z namenom  pomagati potrošnikom, da ločujejo med uredniškimi in plačanimi spletnimi vsebinami. Domorodne oglase tako razvrščajo v enako kategorijo kot plačane objave v obliki člankov (angl. advertorial). V skladu s smernicami morajo založniki spletnih medijev zagotoviti »opazne vizualne pokazatelje«, ki bodo jasno označevali, da gre za domorodne oglase in uredniške prispevke. To so lahko »logotipi blagovnih znamk ali drugačno oblikovanje, kot sta pisava ali senčenje, s čimer se oglasi jasno razlikujejo od okoliških uredniških vsebin«, predpisujejo smernice. Priporočljivo je tudi posebna oznaka, da gre za komercialni dogovor, z uporabo izrazov kot so »promocijsko sporočilo«, »sponzorirana objava« ali »objavo je omogočil«.

Alex Stepney, direktor za javne zadeve pri IAB, je ob tem izjavil: »Potrošnikom morajo biti plačljive oglasne enote, ki so namenoma oblikovane tako, da so videti kot uredniška vsebina, jasno predstavljene kot oglaševalske. Smernice pomagajo podjetjem, vključenim v razvoj in objavljanje tovrstnih domorodnih oglasnih formatov, da zagotovijo potrebno raven transparentnosti in ohranjajo integriteto spletnega oglaševanja.«

IAB je smernice oblikoval na podlagi ugotovitev raziskave, ki je pokazala, da se zaupanje bralcev zmanjšuje, če izvor vsebine ni jasen, vizualni elementi pa ne nakazujejo dovolj nazorno, da gre za oglaševanje. Anketiranci so menili, da »dober« marketing vključuje logotipe, jasne oznake ali drugačno oblikovanje prispevka.

IAB je prvi del smernic domorodnega oglaševanja zasnoval v sodelovanju z Združenjem britanskih oglaševalcev (ISBA), Združenjem spletnih založnikov in Združenjem za vsebinski marketing. Oblikovane so v skladu z britanskim oglaševalskim kodeksom. Drugi del smernic, ki ga bodo objavili v drugem trimesečju leta, se bo posvetil spletnim promocijskim člankom in sponzoriranim objavam, vključeval pa bo tudi nasvete, česa se lahko digitalni založniki naučijo iz dobre prakse tiskanih medijev.

Po podatkih IAB in svetovalne hiše PwC, so britanski oglaševalci domorodnim in vsebinskim oglasom, vključno s plačljivimi sponzoriranimi objavami in umeščanjem v podajalnike novic, v prvi polovici leta 2014 namenili 290 milijonov evrov, kar je več kot petina celotnega spletnega prikaznega oglaševanja v Veliki Britaniji. Nekateri spletni mediji, kot je na primer BuzzFeed, so se v celoti odpovedali prikaznim oglasom in ponujajo le še domorodne oglase ali sponzorirane vsebine.

Vir: Campaign