• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Slovenski uporabniki spletu namenijo povprečno 12 ur mesečno

Po podatkih raziskave Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) so slovenski uporabniki na spletu v povprečju preživeli 12 ur na mesec, pri čemer največ časa spletu namenijo obiskovalci z višjim mesečnim dohodkom. Ženske posvetijo spletu v povprečju nekaj več kot 10 ur na mesec, moški pa nekaj manj kot 16,5 ure.

Ženske preživijo na spletu v povprečju nekaj več kot 10 ur na mesec, moški pa nekaj manj 16,5 ure. (Foto: dreamstime)

Med slovenskimi spletnimi uporabniki je ob koncu leta še vedno nekoliko več moških kot žensk (51 proti 49 odstotkom). Moški namenijo spletu tudi več časa, v povprečju 16 ur in 23 minut na mesec, ženske pa 10 ur in 6 minut.Moški so si v letošnjem novembru v povprečju ogledali 580 spletnih strani, ženske pa 380.

Največ spletnih uporabnikov v Sloveniji je starih med 25 in 34 let, kar predstavlja 21,1 odstotka celotne spletne populacije, tesno jim sledijo uporabniki, stari od 35 do 44 let, ki predstavljajo petino populacije. Nekoliko manj spletnih uporabnikov je starih med 45 in 54 let ter nad 55 let, najmanj pa je najmlajših med 10 in 14 let, ki predstavljajo 6,5 odstotka spletnega občinstva. Posledično največ časa na spletu, 15 ur in 40 minut mesečno, preživijo uporabniki, stari med 35 in 44 let, najmanj, 6 ur in 18 minut, pa otroci med 10. in 14. letom.

Po izobrazbeni strukturi med slovenskimi spletnimi uporabniki prevladujejo tisti, ki so končali tri- ali štiriletno poklicno oziroma imajo končano drugo srednjo šolo, takšnih je polovica, desetina ima končano osnovno šolo ali manj, petina spletnega občinstva se šola, preostala petina pa je dokončala vsaj višjo, visoko šolo ali univerzo.

Več kot tretjina slovenskega spletnega občinstva je zaposlena v podjetjih, z 11,5 odstotka sledijo uslužbenci v javnem sektorju ter upokojenci. Med spletno populacijo je 9 odstotkov brezposelnih, približno 7 odstotkov je samozaposlenih, osnovnošolcev in študentov, s 5 odstotki jim sledijo dijaki.

Povprečni neto mesečni prihodek se pri četrtini spletnih uporabnikov giblje med 365 in 730 evri, pri petini med 730 in 1.100 evri, 15 odstotkov uporabnikov ima neto dohodek nižji od 365 evrov, 7 odstotkov pa višjega od 1.460 evrov. Uporabniki z najvišjim mesečnim prihodkom spletu namenijo tudi največ časa, in sicer v povprečju 19 ur in 7 minut mesečno.