• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Največ slovenskih spletnih uporabnikov ima končano štiriletno srednjo šolo

Po zadnjih podatkih MOSS ima 21,1 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo. Največ, skoraj 28 odstotkov slovenskih spletnih uporabnikov, ima končano štiriletno srednjo šolo.

Foto: dreamstime

Zadnji dostopni podatki raziskave MOSS, ki jo pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice izvaja podjetje Gemius Adira, kažejo, da ima 27,8 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov končano štiriletno srednjo šolo, 21,6 odstotka uporabnikov je še šolajočih, 21,1  odstotka ima končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo, 20,5 odstotka ima triletno poklicno šolo, 9 odstotkov pa ima končano osnovno šolo ali manj.

V povprečju so največ časa na spletu preživeli uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo, in sicer 14 ur in 30 minut, sledijo jim uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo, ki so v zadnjem mesecu na spletu preživeli 14 ur in 17 minutami. Največ obiskov na uporabnika so v povprečju opravili uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo, in sicer povprečno 77 obiskov na uporabnika, sledijo uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo s povprečno 70 obiski na uporabnika.

Med spletnimi uporabniki, ki imajo končano štiriletno srednjo šolo, je 215.826 moških in 179.122 žensk, med uporabniki, ki imajo končano višjo, visoko šolo, univerzo ali višjo izobrazbo, pa 138.040 moških ter 161.374 žensk.