• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Potrošniki v vedno večji meri obsojajo pretirano potrošnjo

Potrošniki po vsem svetu se v vedno večji meri odrekajo stvarem, ki jih ne potrebujejo, in jih delijo ali posojajo drugim ljudem, kaže novo poročilo agencije Havas.

Foto: dreamstime

Tržnokomunikacijska agencija Havas Worldwide v svojem poročilu »Novi potrošnik in izmenjevalna ekonomija« (»The New Consumer and the Sharing Economy«) ugotavlja, da kar 70 odstotkov od skupno 10.574 anketirancev po vsem svetu meni, da pretirana potrošnja ogroža planet in družbo. Polovica vprašanih je zatrdila, da bi lahko živeli brez večine stvari, ki jih imajo, medtem ko jih je dve tretjini izjavilo, da se enkrat na leto znebijo vseh odvečnih stvari, ki jih imajo doma, a jih le redko ali celo nikoli ne uporabijo.

Čeprav so potrošniki vedno bolj skeptični glede obstoječih ekonomskih modelov, pa hkrati verjamejo, da je visoka stopnja potrošnje bistvenega pomena za gospodarsko rast. To napetost sproščajo z »nadomeščanjem krivde z dobrim namenom«, kot pravijo pri Havasu, kar pomeni, da kupujejo izdelke, ki so bolj trpežni in trajnostni, poleg tega jim lastništvo izdelka manj pomeni.

65 odstotkov vprašanih se strinja z izjavo: »Naši družbi bi šlo bolje, če bi si ljudje več stvari delili med seboj in jih imeli manj v lasti.« Skupnost in sodelovanje se pojavljata kot nov ekonomski model, predvsem med mlajšimi starostnimi skupinami, saj je že več kot tretjina milenijske generacije med člani katere od platform za izmenjavo izdelkov in storitev ali pa se jim namerava pridružiti v naslednjem letu. Pri tem gre v prvi vrsti za večje in dražje izdelke, kot so na primer avomobili. Po Havasovem poročilu si bo do leta 2050 avtomobil delila (oz. uporabljala storitev za izmenjavo avtomobilov) tretjina prebivalcev velikih mest.

Kljub omenjenim trendom pa je v izmenjevalni ekonomiji prostor tudi za blagovne znamke. Tako je tri četrtine vprašanih zatrdilo, da bi radi videli, da bi blagovne znamke delovale kot porok pri prodaji izdelkov, ki jih posamezniki prodajajo preko spleta.

»Podatki kažejo, da obstajajo številni načini, kako se lahko blagovne znamke vključijo v te nove modele potrošnje,« pravi Andrew Benett, globalni direktor agencije Havas Worldwide. Poleg tega, da delujejo kot poroki, so lahko tudi »stebri zaupanja«, motivatorji »dobrega« vedenja potrošnikov in gradniki skupnosti.

Potrošniki ustvarjajo nove formate za izmenjavo dobrin, pravi Benett. »Z vsakim svojim korakom tudi v praksi udejanjajo načelo, da je manj več,« še dodaja.

 

Vir: Warc