• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Veliko zanimanje za krovno digitalno organizacijo v Sloveniji

Na ustanovnem srečanju zavoda IAB Slovenia se je v torek, 13. maja, zbralo več kot 25 predstavnikov pomembnejših »digitalnih« podjetij, ki so sklenili, da se do konca maja izvedejo potrebni postopki za ustanovitev IAB Slovenia.

IAB Slovenia bo deloval kot zavod, katerega soustanovitelji lahko še do konca maja postanejo vsa zainteresirana podjetja s področja digitalnih komunikacij, medijev in oglaševalcev. Iniciativni odbor IAB Slovenia ocenjuje, da bo zavod registriran do konca junija 2014. Svet zavoda se bo na prvi seji, na kateri bodo soustanovitelji sprejeli program, statut, proračun zavoda ter izvolili organe zavoda, sestal do konca poletja. Za pristop k soustanoviteljstvu zavoda IAB Slovenia se je že odločilo štirinajst podjetij, do zaključka postopka pred vpisom v register konec maja, pa se jih pričakuje vsaj dvajset. Če bi se tudi vaše podjetje želelo priključiti IAB Slovenia, lahko pišete na ta elektronski naslov.

IAB Slovenia bo tako združevala vse glavne udeležence domačega digitalnega tržišča, delovala v njihovo korist in se ukvarjala s temami, pomembnimi za panogo digitalnega oglaševanja. Poleg tega bo sistematsko in strokovno »vzgajala« slovensko tržišče v skladu s priporočili krovne organizacije IAB Europe in drugih nacionalnih uradov IAB. Sodelovala bo pri pripravi letnega poročila AdEx o potrošnji na področju digitalnega oglaševanja v Sloveniji in poskrbela za prisotnost Slovenije tudi v drugih raziskavah IAB Europe. V domačih medijih bo promovirala vrednost digitalnega in interaktivnega oglaševanja ter si prizadevala za standardizacijo, izboljšanje in rast slovenskega digitalnega tržišča. Združenje bo organiziralo letno konferenco in pet strokovnih srečanj letno ter skrbelo za aktivno promocijo članov in članstva v IAB Slovenia.

Na ta način se tudi Slovenija pridružuje več kot štiridesetim državam po vsem svetu, kjer delujejo podružnice Urada za interaktivno oglaševanje (IAB), ki je bil ustanovljen leta 1996 v ZDA. Med njegovimi člani je 5.500 podjetij po vsem svetu, med njimi medijski, telekomunikacijski in spletni velikani, kot so AOL, AP, BBC, eBay, ESPN, Facebook, Google, Microsoft, NYT, Reuters, Twitter, Viacom, Washington Post in Yahoo. V evropsko združenje IAB Europe je vključeno 27 držav, med njimi tudi Srbija in Hrvaška. IAB Europe vsako leto organizira konferenco Interact, posvečeno vsem vidikom digitalnega oglaševanja in digitalnega ekosistema na splošno, ki bo letos 20. in 21. maja v Parizu.