• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Objavljeno javno naročilo za oglaševalsko akcijo »Lokalna kakovost«

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je pred slabim tednom objavilo javno naročilo za oglaševalsko akcijo »Lokalna kakovost«, s katero bo spodbujalo promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov za leto 2014/2015. Kot pravijo na ministrstvu, je cilj oglaševalske akcije v vrednosti 500 tisoč evrov spremeniti dojemanje kakovosti in povečati zaupanje v slovenske kmetijske in živilske proizvode.

MKO od ponudnikov, ki se bodo odzvali na javno naročilo, pričakuje idejno zasnovo, kreacijo in produkcijo rešitev oglaševalske akcije »Lokalna kakovost 2014/2015« ter razdelitev in zakup medijskega prostora za izvedbo oglaševalske akcije.

Ponudniki morajo med drugim predložiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 8.000 evrov, poleg tega pa lahko svoje ponudbe oddajo le tista podjetja (oglaševalske agencije), ki so zadnja tri leta dosegala povprečni letni prihodek v višini vsaj 800 tisoč evrov. Ponudbe zbirajo do vključno 19. junija do 12. ure. Več informacij in dokumentacijo najdete tu.

MKO je nedavno objavilo tudi javni natečaj za izdelavo uradnega znaka za novo shemo kakovosti »Izbrana kakovost«, ponudbe zanj pa zbira še do 23. maja.