• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Končno tudi IAB Slovenija

V torek, 13. maja 2014, bo v Ljubljani potekala ustanovitev združenja IAB Slovenija. Organizirano bo kot zavod, katerega ustanovitelji lahko postanejo agencije, mediji in oglaševalci, ki »verjamejo« v digitalni razvoj Slovenije.

IAB Slovenija želi postati panožno združenje, ki se ukvarja z aktivno promocijo in podporo razvoju digitalnega in interaktivnega oglaševanja. Člani so vsi zainteresirani pravni subjekti, ki sodelujejo pri nudenju storitev, povezanih z digitalnim oglaševanjem, ali pa pri promociji svoje dejavnosti uporabljajo digitalne poti komunikacije. Eden glavnih ciljev IAB Slovenija bo zvišati delež digitalnega oglaševanja v slovenskem oglaševalskem kolaču na 25 odstotkov.

V Sloveniji danes deluje okoli 50 digitalnih agencij, praktično vsi mediji ustvarjajo del prihodkov tudi na področju digitalnih komunikacij, oglaševalci pa digitalne medije vse pogosteje vključujejo v svoje komunikacije in prodajo.

IAB deluje že nekaj let tako v Srbiji kot na Hrvaškem, od koder poročajo o pozitivnih vplivih organizacije na oba lokalna digitalna trga. Če Slovenija ne želi zaostajati na digitalnem področju, mora nemudoma ustanoviti svoj IAB, menijo poznavalci iz Hrvaške in Srbije, ter dodajajo: »Slovenija je bila vedno korak pred ostalimi državami z Balkana, na digitalnem področju pa bo brez IAB zaostala.«

Redni člani IAB Slovenija bodo zasledovali predvsem cilje razvoja digi-talnega tržišča v Sloveniji, obravnavanja in reševanja vprašanj, ki zadevajo tržišče in so pomembna za panogo, izobraževanja in standardizacije. Člani IAB Slovenija bodo deležni številnih ugodnosti, kot so brezplačni tečaji in popusti za vse izobraževalne aktivnosti, popusti za večje domače in mednarodne strokovne konference (kot je na primer kongres Interact, ki ga organizira IAB Europe), in dostop do mednarodnih raziskav.

Urad za interaktivno oglaševanje (Interactive Advertising Bureau, IAB) je bil ustanovljen leta 1996 v New Yorku. Na svetovni ravni so vanj vključena vsa pomembna digitalna podjetja (mediji, agencije in oglaševalci), med jimi tudi Google, Microsoft, AOL, BBC, Time, Washington Post, Yahoo itd. V Evropi deluje IAB Europe, v katerega je vključenih 27 podružnic in več kot 5.000 podjetij.