• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Mobilne aplikacije povečujejo zvestobo potrošnikov

Mobilne aplikacije so se izkazale za učinkovito orodje podjetij, ki si želijo vzpostaviti tesnejši odnos s svojimi strankami. Raziskava, ki sta jo oktobra 2013 med direktorji uspešnih podjetij izvedli družbi Forbes Insights in Adobe, je pokazala, da podjetja aplikacije v največji meri uporabljajo za posredovanje informacij, upravljanje odnosov s strankami in gradnjo blagovne znamke.

Foto: dreamstime

Podjetja najpogosteje uporabljajo mobilne aplikacije za komuniciranje s potrošniki, kar je v raziskavi navedlo 83 odstotkov vprašanih. Sledijo poprodajne storitve in podpora kupcem (79 odstotkov vprašanih), posredovanje informacij o izdelku (74 odstotkov), enostavnejše transakcije (69 odstotkov) in izgradnja odnosa z blagovno znamko (67 odstotkov).

Kot navaja spletni portal eMarketer, imajo aplikacije očitno pomembno vlogo na poti do nakupa, saj kupcem nudijo informacije o izdelkih in storitvah v fazi njihovega raziskovanja. Poleg tega omogočajo vzpostavljanje tesnejšega odnosa potrošnikov z blagovno znamko in upravljanje odnosa z njimi, ki sledi nakupu, s tem pa povečujejo tudi zvestobo blagovni znamki. Največji odstotek vprašanih (31 odstotkov) je namreč navedel, da je najpomembnejša vloga mobilne aplikacije v nakupnem procesu to, da pomaga obdržati kupce. 22 odstotkov vprašanih meni, da so aplikacije koristne predvsem v fazi, ko kupec razmišlja o nakupu, 18 odstotkov pa jih je odgovorilo, da pomagajo pri ustvarjanju zgodnjega zavedanja o izdelku ali storitvi.

Z mobilnimi aplikacijami so povezani tudi številni izzivi, pri čemer direktorji podjetij kot največjega izpostavljajo oblikovanje uporabniku prijaznega vmesnika. Med drugimi izzivi navajajo še prilagajanje aplikacije več napravam ali operacijskim sistemom (47 odstotkov), zagotavljanje, da aplikacije ustrezajo zahtevam trgovin z aplikacijami (47 odstotkov), pomanjkanje znanja za ustvarjanje aplikacij (34 odstotkov) in pomanjkanje osnovnega razumevanja, kaj je sploh vloga aplikacij v marketingu (31 odstotkov). Zanimivo je, da vprašani med večjimi izzivi niso izpostavili tudi stroškov aplikacije ali vprašanja, kolikšno donosnost na naložbe (ROI) dejansko prinašajo.

Vir: eMarketer