• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Potrošniki najbolj verjamejo oglasom, ki so podprti s statističnimi podatki

Po ugotovitvah poročila raziskovalne hiše Ipsos Mori britanski potrošniki bolj zaupajo tistim oglasom, v katerih so navedeni statistični podatki in dokazi, kot pa tistim, v katerih nastopajo slavne osebnosti.

Foto: dreamstime

V raziskavi družbe Ipsos Mori, v kateri je sodelovalo več kot 2.000 potrošnikov, je 57 odstotkov vprašanih izjavilo, da jih pri oglasih pritegne, če navajajo statistične podatke, s katerimi je podprta določena trditev, 41 odstotkov pa jih pravi, da podpora in izjave zaupanja vrednih organizacij vplivajo na to, da bolj verjamejo oglasu. Čeprav so blagovne znamke zelo naklonjene temu, da v oglaševanju uporabljajo slavne osebnosti, pa je le odstotek anketiranih izjavil, da to, da znamko zastopa določena znana oseba, vpliva na to, da bolj verjamejo njenemu oglasu.

Raziskava je še pokazala, da so potrošniki precej cinični do oglaševalskih trditev, saj skoraj polovica vprašanih trdi, da trditvam v oglasih včasih verjamejo, medtem ko jih je 38 odstotkov odgovorilo, da nikoli ali le redko zaupajo oglaševanju.

Phillip Sellwood, direktor britanske neprofitne organizacije Energy Saving Trust, ki je naročilo raziskavo, pravi: »Oglaševalci v Veliki Britaniji se očitno soočajo z vedno bolj skeptičnim občinstvom. Dobra novica pa je, da imajo organizacije priložnost povečati zaupanje britanske javnosti tudi s pomočjo oglaševanja in širših marketinških aktivnosti, saj je naša raziskava pokazala, da je navajanje statističnih podatkov in dokazov daleč najboljši način za povečanje zaupanja javnosti v oglaševanje. To je tudi eden od načinov, da potrošniki dobijo točne informacije o izdelkih in storitvah.«

Poleg statistike in dokazov je osebna izkušnja še eden od dejavnikov, ki vplivajo na zaupanje v oglaševanje, pri čemer je 11 odstotkov vprašanih navedlo govorice od ust do ust kot pomemben dejavnik zaupanja.

 

Vir: The Drum