• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Nepremičnine najbolj zanimajo mlade med 25. in 34. letom

V tokratni raziskavi Merjenje obiskanosi spletnih strani (MOSS), ki jo pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) izvaja podjetje Gemius Adria, so preučili, v kolikšni meri spletne uporabnike zanimajo informacije o nepremičninah.

Foto: dreamstime

Po podatkih MOSS informacije o nepremičninah zelo zanimajo 7,6 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, 30,9 odstotka pa jih je odgovorilo, da jih takšne informacije zanimajo. Dobre četrtine spletnih uporabnikov informacije o nepremičninah niti zanimajo niti jih ne zanimajo, 16,9 odstotka jih je odgovorilo, da jih te informacije ne zanimajo, 18,8 odstotka vprašanih pa tovrstne informacije sploh ne zanimajo.

Med spletnimi uporabniki, ki jih informacije o nepremičninah zelo zanimajo, je 50,8 odstotka moških in 49,2 odstotka žensk. Največ spletnih uporabnikov, ki jih tovrstne informacije zelo zanimajo, je starih med 25 in 34 let in ima končano štiriletno srednjo šolo.