• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Potrošniki so najbolj zadovoljni z Amazonom

Med stotimi blagovnimi znamkami, ki so uvrščena na Interbrandovo lestvico najboljših globalnih blagovnih znamk, je Amazon tista, ki potrošnikom prinaša največje zadovoljstvo. To ugotavlja ameriški ponudnik napredne trženjske analitike ForeSee, ki je razvil indeks ForeSee Experience Index (FXI) in z njim ovrednotil potrošniško izkušnjo ter predvidel prihodnji uspeh preučevanih blagovnih znamk.

Podjetje ForeSee je na podlagi indeksa izračunalo točke zadovoljstva za posamezno od stotih blagovnih znamk, pri čemer je največje število točk 100. Poleg tega je po treh kazalnikih – ohranitev, povečanje prodaje in priporočila – določilo verjetnost nadaljnjega uspeha teh znamk.

V trgovski panogi je spletni gigant Amazon dosegel največji indeks zadovoljstva (87 točk, pri čemer je povprečje v tej panogi 80), toda tesno mu sledijo ameriška veriga veleblagovnic Nordstrom (86 točk), prestižna blagovna znamka usnjenih izdelkov Coach (85 točk), ameriški trgovec na debelo Costco (85 točk) in prestižna draguljarska hiša Tiffany (84 točk). Amazon dosega tudi visoke kazalnike ohranitve kupcev (91 točk v primerjavi s povprečnimi 83), povečanja in nadgradnje prodaje (74 točk proti povprečju 65) in priporočil (68 proti povprečju 49).

Facebook je dosegel najmanj točk po indeksu FXI, le 69. Pri podjetju ForeSee menijo, da je izgubil zaupanje skupnosti na družbenih omrežjih. McDonald's je z 72 točkami še ena velika blagovna znamka, ki bi si lahko prizadevala za izboljšanje zadovoljstva potrošnikovc, pravijo pri ForeSee.

Indeks FXI je izluščil tudi nekaj primerov blagovnih znamk, ki jih imajo potrošniki raje od njihovega največjega tekmeca. Tako Honda s 85 točkami za sedem točk vodi pred Kio, American Express z 82 točkami pa za šest točk presega MasterCard.

Največje ravni zadovoljstva med potrošniki dosegata avtomobilska panoga in izdelki široke potrošnje s povprečnim indeksom 83, sledita trgovska in oblačilna panoga (indeks 81) ter tehnologija in elektronika (80). Finančna panoga dosega najnižji indeks zadovoljstva potrošnikov, in sicer 75.

Vir: Warc