• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Resničnostni šovi zanimajo več kot petino slovenskih spletnih uporabnikov

Zadnja raziskava Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS), ki jo pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice izvaja podjetje Gemius Adria, je preučila, koliko slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo informacije o resničnostnih šovih. Takšnih je vsaj 20 odstotkov uporabnikov, med njimi pa je več žensk kot moških.

Po zadnjih podatkih MOSS informacije o resničnostnih šovih zelo zanima 5,6 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov, 15,1 odstotka uporabnikov pa je odgovorilo, da jih takšne informacije zanimajo. 18,6 odstotka uporabnikov informacije o resničnostnih šovih niti zanimajo niti jih ne zanimajo, 18,9 odstotka spletnih uporabnikov te informacije ne zanimajo, medtem ko jih je 41,7 odstotka odgovorilo, da jih tovrstne informacije sploh ne zanimajo.

Med spletnimi uporabniki, ki jih informacije o resničnostnih šovih zelo zanimajo, je 44,8 odstotka moških in 55,2 odstotka žensk. Največ spletnih uporabnikov, ki jih tovrstne informacije zelo zanimajo, ima končano triletno poklicno šolo, sledijo jim še šolajoči se spletni uporabniki, uporabniki s končano štiriletno srednjo šolo, uporabniki s končano osnovno šolo ali manj ter uporabniki s končano višjo, visoko šolo, univerzo ali več.