• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Oglaševalci negotovi glede prioritet marketinga v prihodnosti

Oglaševalci v ZDA nimajo jasne predstave o tem, katero področje marketinga bo v naslednjih treh letih najpomembnejše, kaže septembrska raziskava podjetja Adobe.

Foto: dreamstime

Med 10 in 13 odstotki vprašanih v Adobovi raziskavi je kot najpomembnejša področja v marketingu, na katera se bodo usmerili v naslednjih treh letih, navedlo marketing na družbenih omrežjih, personalizacijo in ciljanje, kreativnost in inovativnost v marketinških programih, digitalno kanalizacijo in večkanalni marketing. Kaže torej, da so njihova mnenja glede prihodnjih prioritet marketinga precej deljena. Bolj soglasni so pri navajanju področij, ki v prihodnosti ne bodo tako pomembna – zelo malo vprašanih meni, da bodo imeli organizacija dogodkov in odnosi z javnostmi velik vpliv v bližnji prihodnosti.

Oglaševalci imajo tudi različne občutke glede tega, ali imajo ustrezna znanja, da bi se lahko posvetili vedno bolj raznolikim nalogam, s katerimi se bodo morali soočiti. Sedem od desetih vprašanih zaupa v lastne sposobnosti pri gradnji blagovnih znamk, 62 odstotkov jih meni, da obvladajo vsebinski marketing, medtem ko jih je manj kot 60 odstotkov prepričanih glede uspešnosti izvedbe svojih strategij digitalnega oglaševanja na splošno. Oglaševalci tudi manj zaupajo v to, da imajo dovolj znanja na področju personalizacije in ciljanja kot tudi e-trgovine.

Poleg tega občutijo velik pritisk glede zagotavljanja donosnosti naložb (ROI). Več kot dve tretjini vprašanih ima občutek, da so nenehno pod drobnogledom, da zagotovijo merljive rezultate svojih marketinških prizadevanj. Manj kot polovica vprašanih je izrazila zaupanje v to, da njihove strategije digitalnega marketinga dejansko delujejo. Čeprav še niso dodobra osvojili digitalnega marketinga, pa vseeno dve tretjini vprašanih verjame, da je digitalna strategija nujen del na poti do uspeha njihovega podjetja.

Oglaševalci se zavedajo nenehnih sprememb v marketingu, saj jih kar 76 odstotkov meni, da se je marketing v zadnjih dveh letih spremenil bolj kot v prejšnjih petdesetih letih.

Vir: eMarketer