• Facebook
  • Twitter
  • RSS

16. SKOJ: Pričenja se »PReporod«

16. Slovenska konferenca o odnosih z javnostmi bo v Portorožu potekala do petka, 9. novembra 2012.

Danes v zgodnjem popoldnevu bodo udeleženci 16. Slovenske konference o odnosih z javnostmi, ki tokrat poteka v Portorožu, lahko prisluhnili njenim prvim programskim vsebinam. Dogodek, namenjen komunikacijski panogi, se bo začel z delavnico »Družbeni mediji in upravljanje skupnosti«, ki jo bosta vodila ustanovitelj podjetja Peopleizers Eleftherios Hatziioannou in ameriški strokovnjak za komuniciranje Nathaniel Hansen.

Rdeča nit letošnje Slovenske konference o odnosih javnostmi je PReporod. Zato bodo predavanja, okrogle mize in delavnice namenjena premisleku o temah, kot so nove tehnologije in mediji, finančna kriza in pomanjkanje zaupanja so spremembe, etičnost, učinkovitost, inovativnost ter vključevanje in ustvarjalnost zunaj utečenih okvirjev!

Lauro Mundo Slaček, predsednica programskega odbora, pravi, da je »stroka v Sloveniji skrajno razdrobljena na različne nivoje strokovnega znanja in spretnosti. Združuje tako vrhunske strokovnjake, drugi pa so navadni izvajalci. Ti so pogosto le »serverji« odnosov z mediji.«

Pravi strokovnjaki na mednarodnih tekmovanjih prejemajo za svoje komunikacijske projekte nagrade, saj razmišljajo in delujejo celovito in strateško. Cilje zastavljajo dolgoročno, do njih pa napredujejo sistematično, in premišljeno. Vsi pa skušajo preživeti v istem sistemu: »Gospodarska kriza postavlja komunikatorje v izjemno zahtevno okolje, ki je prevečkrat nenaklonjeno že samemu komuniciranju, kaj šele vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov z deležniki.«

Munda Slačkova opozori tudi na to, da so nove tehnologije komunikatorjem omogočile lažje doseganje deležnikov, obenem pa jih odmikajo od osebnega, osnovnega odnosa, ki omogoča najbolj kakovostno dvosmernost. »Delujemo v času, ko je izjemno pomembna etičnost delovanja in družbena odgovornost poslovanja podjetij, hkrati pa oboje ni bilo še nikdar bolj zapostavljeno na račun najvišjega cilja racionalizacije poslovanja,« pravi Munda Slačkova.