• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Na mesečnem srečanju DMS o merjenju (učinkovitosti) v marketingu

Društvo za marketing Slovenija (DMS) v ponedeljek, 16. junija, ob 18. uri pripravlja mesečno srečanje, ki bo posvečeno merjenju učinkovitosti v marketingu. »Z merjenjem dokazujemo vrednost marketinga v podjetju, a vendar ima velika večina podjetij še vedno težave z rabo metrik, ki niso primerno vključene v vsakodnevno in strateško sprejemanje odločitev,« o vsebini srečanja pravijo pri DMS.

Na srečanju bodo tako poskušali odgovoriti na vprašanja, kateri so ključni izzivi merjenja v marketingu, kaj nam povedo številke v marketingu, kje so ključne ovire in kako se lotiti uvajanja metrik v marketingu in kako veliko odgovornost lahko oziroma jo mora prevzeti marketing.

Kot smo že poročali, je Pristop na nedavni Slovenski marketinški konferenci predstavil rezultate raziskave Mind Wide Open med slovenskimi direktorji marketinga, ki med drugim ugotavlja, da več kot 80 odstotkov vprašanih meni, da je ROMI (donosnost naložbe v marketing) zelo pomemben izziv, s katerim se soočajo pri svojem delu, a ga zna manj kot tretjina tudi kvantificirati. Temu vprašanju se bodo posvetili tudi na srečanju DMS, ki ga bo začel Mitja Pirc (Pristop) s predstavitvijo ključnih izzivov merjenja v marketingu, na podlagi  konkretnih primerov pa bo predstavil pomembnost marketinških metrik. Sledil bo pogovor Nataše Mithans, prav tako s Pristopa, z Evo Aljančič, direktorico prodaje in marketinga v Si.mobilu, in Marjo Feldin, direktorico marketinga v Žitu.