• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Šest tednov trženja družbeno odgovornega poslanstva

Center nevladnih organizacij (CNVOS) bo jeseni pripravil obsežen projekt, s katerim želi v Sloveniji aktivirati še neizkoriščen potencial trženja poslanstva (ang. cause marketing). V ta namen bo organiziral razvojno-izobraževalni program, ki bo poldrugi mesec povezoval podjetja, nevladne organizacije in oglaševalske ali PR-agencije pri snovanju možnosti akcij trženja poslanstva.

Foto: dreamstime

Trženje poslanstva je eno najmanj razvitih polj na področju sodelovanja podjetij z nevladnimi organizacijami. Zato so se v Centru nevladnih organizacij (CNVOS) odločili za pripravo razvojno-izobraževalnega programa, ki se bo posvetil ravno trženju poslanstva ter poskrbel za večje sodelovanje podjetij z nevladnimi organizacijami. »Spremeniti želimo miselnost, da so podjetja zgolj vir donacij, nevladne organizacije pa vir davčnih olajšav, ter pokazati, da tržna usmerjenost oziroma izdelek, ki se dejansko prodaja na trgu, ne izključuje nujno dobrega namena, torej vsestranske koristi,« je o projektu povedala Tina Kraigher, ki pri CNVOS skrbi za odnose z javnostmi.

Deset ekip, sestavljenih iz tržnikov vodilnih slovenskih podjetij, kreativcev oglaševalskih agencij in menedžerjev nevladnih organizacij, bo v šestih popoldnevih zasnovalo projekte, ki bodo vključevali tudi družbeno odgovornost. Pod mentorstvom predsednika Slovenskega združenja oglaševalskih agencij Boštjana Prijanoviča bodo ekipe za svoje izdelke pripravile kreativne rešitve in načrte komunikacije. David Hessekiel, ustanovitelj ameriškega Foruma za trženje poslanstva (Cause Marketing Forum), pa bo 25. septembra predstavil, kako ta oblika trženja deluje v praksi v ZDA.

»Nevladne organizacije potrebujejo podjetja zaradi financiranja projektov in podjetja potrebujejo nevladne organizacije, saj jim te lahko omogočajo uveljaviti popolnoma nove tržne in prodajne poti. Hočemo preseči miselnost, da se tržna usmeritev podjetja izključuje z dobrodelnim ali kulturnim poslanstvom določene organizacije. Ideja je bila izredno dobro sprejeta tako med nevladniki kot tudi med podjetji in agencijami, ki so se pridružila projektu. Sodelujoči bodo v projekt prinesli najboljše, kar imajo – izkušnje in znanje svojih ljudi,« povzema Boštjan Prijanovič.

Udeležba v razvojno-izobraževalnem  programu je brezplačna. Vse organizacije, ki bodo sodelovale v njem, organizator vabi k donaciji zneska po lastni presoji, ki bo vključen v nagradni sklad projekta. Vse projektne ideje, ki jih bodo razvili udeleženci, bo ocenila petčlanska komisija. Nevladna organizacija, partnerica najbolje ocenjenega projekta, bo kot nagrado prejela vsa donirana sredstva.