• Facebook
  • Twitter
  • RSS

STL 2012: Spletnih kupcev bo vse več. Takšnih nakupov pa še nekaj časa ne.

Z Matjažem Robinšakom, partnerjem in direktorjem projektov v raziskovalni hiši Valicon, smo se pogovarjali o spletni prodaji, njenih izzivih in priložnostih ter o tem, kaj lahko spletni trgovci pričakujejo od spletnih uporabnikov v bližnji prihodnosti. Robinšak bo o tem predaval tudi v sklopu konference SPLETNI TRGOVEC LETA, ki bo potekala 21. novembra 2012 v hotelu MONS. Po predavanjih bo organizator - Ceneje.si - podelil tudi nagrade za najboljše spletne trgovine. Pri merjenju uspešnosti in priljubljenosti teh prodajnih mest je sodeloval tudi Valicon.

Matjaž Robinšak

Kako slovenski potrošniki percipirajo spletno nakupovanje?

Sodeč po Valiconovi raziskavi Trženjski monitor DMS je nakupovanje na spletu predvsem kanal za cenejše nakupovanje. Kar dve tretjini tistih, ki nakupujejo preko spleta, namreč pravi, da je glavni razlog za nakup nižja cena. Petina spletnih nakupovalcev pravi, da je ponudba na spletu boljša. Slaba tretjina jih sicer meni, da je nakupovanje preko spleta bolj praktično, k čemur lahko dodamo še 15 odstotkov tistih, ki pravijo, da z nakupom preko spleta prihranijo na času. Spletni potrošniki so torej prepričani, da je spletno nakupovanje bolj praktično, hkrati pa tako dobijo več za svoj denar.

Glede na trženjski monitor v zadnjem letu ni bilo rasti v segmentu spletne trgovine. Delež potrošnikov, ki so v zadnjem letu na spletu kupili vsaj en izdelek, je celo upadel za dve odstotni točki … Zakaj menite je temu tako? Zakaj se število takšnih potrošnikov ne povečuje?

Razlika glede na meritev izpred pol leta sicer ni statistično značilna (to pomeni, da je lahko zgolj plod naključja), če pa bi res šlo za padec – kar bomo zaznali v prihodnji meritvi – bi lahko šlo za posledico racionalizacije nakupov, ki se seveda odražajo tudi v tovrstnem prodajnem načinu.

Ali slovenski spletni trgovci izkoriščajo ključne faktorje nakupa, ki Slovence spodbudijo k spletnemu nakupu?

Mislim, da v slovenskem spletnem prostoru obstajajo dobre spletne trgovine in boljše spletne trgovine. Vendar pa imajo vsi, tudi najboljši, še veliko prostora za izboljšave.

Menim, da ima industrija kot celota še vedno nekaj izzivov oz. ovir. Zaupanje potrošnika v spletno nakupovanje je zagotovo eden izmed njih. Poleg tega kot izziv spletnih trgovin vidim tudi načine plačila. Na izboljšanje tega lahko vplivajo sami trgovci.

Drug element, kjer lahko spletni trgovci še marsikaj popravijo, pa je poglobljeno razumevanje spletnega kupca. Mislim, da je spletno nakupovanje dozorelo in z njim tudi spletni kupec. S tem pa se kupcu višajo pričakovanja. Njegova pričakovanja so poleg dobre ponudbe tudi še bolj intuitiven, hiter in enostaven proces nakupa. Ne glede na to, da je splet drugačen prodajni kanal kot klasična trgovina, moramo razumeti, da potrošniki svoje vzorce nakupnih navad ustvarijo in prenesejo prav od tam. Poleg prednosti spletnega nakupovanja, si potrošniki na spletu želijo koristi, ki so jih – in jih še vedno – dobijo na klasičnem prodajnem mestu.

Kako lahko - glede na meritve uporabniške izkušnje - spletni trgovci kar najbolj izkoristijo aktualne trende spletne prodaje, pričakovanja potrošnikov in njihove potrebe?

Kaj mi je iz preliminarnih analiz najbolj padlo v oči, je nizka stopnja zvestobe spletnim trgovcem. Spletni trgovci enostavno ne dosegajo pričakovanj potrošnikov.

Kje tičijo razlogi za nedoseganje pričakovanj?

Vidik vsebine na sami spletni trgovini postaja bolj relevanten. To so opisi izdelkov, ocene, mnenja – in s tem ne mislim na prisotnost njih na spletni trgovini, ampak na njihovo kakovost, objektivnost in koristnost. To so sicer elementi spletne trgovine, ki danes še ne igrajo ključne vloge pri odločitvi za nakup, verjetno pa se bo njihova pomembnost povečevala. Med spletnimi kupci je tudi vedno več žensk in te zagotovo prinašajo nova pričakovanja in s tem nove standarde. Več o tem razkrijemo na sami konferenci.

Potrošniki pravijo, da bodo v prihodnje trošili manj oz. v 62 odstotkih to že zdaj počno. Trend racionalizacije potrošnje se nadaljuje. Vse več potrošnikov kupuje cenovno ugodne izdelke. Bo to vplivalo na spletno prodajo?

Spletna prodaja je kanal, ki potrošniku omogoča uresničevanje racionalizacije nakupov – kot rečeno namreč kar dve tretjini spletnih nakupovalcev kot razlog za nakup navaja nižjo ceno. Splet poleg tega omogoča primerjavo cen med različnimi ponudniki, kar je pravo orodje za potrošnika, ki racionalizira svoje nakupe. Eno z drugim torej kaže, da bo uporabnikov spleta za nakupe ali zgolj preverjanje ponudbe vedno več, čeprav bo obseg nakupov morda še nekaj časa nižji, kot bi bil v drugačnih okoliščinah.

O čem boste predavali v svojem predavanju na SPLETNI TRGOVEC LETA?

Nekaj ključnih vprašanj, na katere bom skozi predstavitev poskušal odgovoriti, je že tukaj zastavljenih. Fokus moje predstavitev je končni potrošnik oziroma spletni kupec. Skozi analizo spletnih kupcev in njihove nakupne izkušnje bom poskušal prikazati smernice, o katerih naj spletni trgovci razmišljajo pri pripravi poslovne in trženjske strategije.

 

Matjaž Robinšak na Twitterju: @kasnibor