• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Digitalne svetlobne vitrine kot igrišče za kreativno najdrznejše

Konec lanskega septembra je ponudnik zunanjega oglaševanja Europlakat razširil svojo mrežo digitalnih oglasnih panojev in na Slovenski cesti v Ljubljani vzpostavil »digitalno promenado«. Ob prvi obletnici Promenade Digital smo Jako Hemlerja, vodjo digitalnih medijev pri Europlakatu, povprašali, kako jim je za inovativne oglasne vitrine uspelo navdušiti oglaševalce.

Jaka Hemler, vodja digitalnih medijev pri Europlakatu. (Foto: Črt Piksi/arhiv MM)

Mineva leto dni, odkar ste pri Europlakatu predstavili Promenado Digital. Kako ste zadovoljni z rezultati v prvem letu delovanja? Je vzpostavitev mreže digitalnih oglasnih vitrin zadovoljila vaša pričakovanja? 

Implementacija mreže je bila posledica globalne preobrazbe v zunanjem oglaševanju in seveda že dolgo prisotne digitalizacije našega vsakdana. V projekt smo vstopili dodobra pripravljeni, a hkrati spoštljivo zadržani in pozorni. Že po slabih šestih mesecih delovanja smo vzpostavili novo mrežo, kar samo po sebi kaže, da je bila naša poslovna poteza prava in da se je novi medij izkazal kot zelo učinkovit.

Medijski načrti to dejstvo odločno podpirajo in nam ponujajo vpogled v apetite in navade naših partnerjev. Z analizami kazalnikov mrežo in izkoriščanje njenega potenciala postavljamo na popolnoma drugo raven zunanjega oglaševanja. Medij je izjemno učinkovit, kar so napovedovale že temeljne raziskave. Že najmanjši kreativni poseg v vsebino oglasa poveča njegovo učinkovitost po napovedih. Še več; kreativna drznost in prilagodljivost večplastnega komuniciranja omogoča »igro« najzahtevnejšim oziroma najdrznejšim na tem komunikacijskem parketu.

S skrbno načrtovano postavitvijo objektov v obeh mrežah, skupaj zdaj štejeta 62 digitalnih oglasnih površin, smo ustvarili »podaljšano roko« naših partnerjev do najbolj frekventnega območja v naši državi. Na podlagi opravljeni raziskav, od merjenja mimoidočih na posamezni lokaciji, kjer so objekti postavljeni, do priklica kampanj, so izkazi resnično osupljivi.

Samo kot primer: v oglasnem bloku 10-sekundni oglas doseže tudi do 8,7 milijona očesnih stikov na teden, vidnost ustrezno animiranega oglasa je preko 85-odstotna. O takšnih kazalnikih na začetku nismo upali niti razmišljati, danes pa nam jih raziskave navajajo kot dejstvo.       

Kako so se oglaševalci v tem času navadili na novi medij? Je že postal sestavni del njihovih medijskih načrtov?

Pretežni del naših partnerjev se že zaveda, da kmalu ne bomo več govorili o digitalnih medijih zunanjega oglaševanja kot o novosti, ampak bomo govorili le še o novostih v pristopu oglaševanja v teh medijih. To dokazujejo s številnimi oglaševalskimi akcijami, ki po vsebini in izvedbi ne le konkurirajo globalnim magom, temveč s svojo inovativnostjo postavljajo nove trende v tem svetu.         

Ali vas oglaševalci in oglaševalske agencije pogosto sprašujejo po nasvetih, kako pripraviti kreativne rešitve, da bodo čim bolje ustrezale digitalnemu formatu?

Ekipe v agencijah imajo zagotovo že same dovolj znanja za pripravo kampanj. Jih pa zanimajo izkušnje in tuja praksa. Digitalna govorica našim kreativcem gotovo ni tuja. Veselim se kampanj, ki bodo ustvarjale nove digitalne spletne 'mikse'. Je pa velika prednost naših digitalnih mrež v tem, da so izredno učinkovite tudi bolj preproste kreativne rešitve, ki znajo pravilno 'dozirati' informacije. V današnjem svetu medijev in omrežij je ključno povedati bistvo v nekaj sekundah. In naši digitalni panoji so prilagojeni prav za takšen način komuniciranja.

Ste v zadnjem letu na podlagi lastnih raziskav naleteli na kakšno novo ugotovitev, povezano z opaženostjo ali učinkovitostjo tega formata, ki bi jo lahko delili z bralci MM-a?  

Na Urbanističnem inštitutu RS so zabeležili, da se na štirih avtobusnih postajah LPP, ki se nahajajo znotraj mreže Promenada Digital, letno ob vstopu na avtobus evidentira približno 4,7 milijona potnikov. 

Skupaj s podjetjem MGEDATA smo lani opravili štetje vseh mimoidočih v mreži Promenada. Povprečen tedenski pretok ljudi je v povprečju več kot 200.000, nekateri deli pa dosegajo tudi večje »obremenitve«. Na Čopovi ulici, denimo, je to 246.000 ljudi tedensko. Analiza je tudi pokazala, da je v času delovnega dela tedna največja obremenitev med 9. in 18. uro. Graf je v tem času linearen in ne niha, za razliko od konca tedna, ko se rapidno povzpne in v času družinskih kosil upade na jutranjo raven. S tem so splošno znane navade ljudi še podprte.

Prav tako s podjetjem MGEDATA smo pol leta pozneje opravili enako analizo, vendar tokrat za mrežo Center digital. Tudi tukaj so zabeležili podobne številke. Kot najfrekventnejši del mesta se pojavlja območje Prešernovega trga ter Miklošičeve, Wolfove in Trubarjeve ulice. Na tem prostoru se odvijajo tudi številne aktivnosti, kot so na primer maraton in druga športna tekmovanja, koncerti ter druge prireditve.

Z analizo štetja, geolokacijsko strateško umestitvijo objektov, kot so pokritost vseh dostopnih poti v središče mesta ter dolžine oglasov oziroma njihova frekvenca predvajanja, je izračun pokazal, da si je pri predvajanju 10-sekundnega oglasa v obeh mrežah v enem tednu moč obetati 8,7 milijona očesnih stikov. S predvajanjem oglasa v obeh mrežah pa v 14 dneh jamčimo kar 1.029.840 ponovitev.

Zadnja analiza, ki je bila opravljena, je priklic kampanj v oglasnem bloku 6. Toliko oglaševalcev se namreč vsakokrat pojavi na objektih v enominutnem oglasnem bloku. Mediana je maja letos na treh lokacijah znotraj obeh mrež tri dni opravljala anketo priklica kampanj. Na vzorcu 518 anketirancev so prišli do izsledka, da so v šestih anketiranih starostnih skupinah in med šestimi oglasi najbolj privlačni oglasi presegli 90-odstotno vidnost. Torej je ta medij še kako učinkovit, potrebno je le pravilno rokovati z njim in si upati brez slehernih zadržkov.