• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Ne pozabimo meriti uspešnosti komunikacije!

Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v podjetju Lidl Slovenija in predsednica Slovenskega društva za odnose z javnostmi, na LSPR predava o tem, kako načrtovati odnose z javnostmi. Pri tem poudarja, da je že na samem začetku treba opredeliti, kako bomo merili komunikacijske učinke.

Koliko ljudi je potrebnih za dober komunikacijski načrt?

Številčnost ekipe ni toliko pomembna. Vsekakor je bolj pomembno, da ima komunikator možnost dostopa do informacij, ki jih potrebuje za pripravo komunikacijskega načrta, ter čas, da komunikacijski načrt pripravi celostno. Pri tem je nujno poudariti, da je podpora vodstvenega segmenta komunikatorju izredno pomembna.

Ali zaradi digitalnega komuniciranja v osnovi načrtovanje poteka drugače kot prej?
V komunikacijskem načrtu je treba opredeliti javnosti, sporočila in cilje ter kanale oziroma orodja, ki se jih bomo poslužili ob izvedbi komunikacije. Pri komuniciranju nasploh je treba pomisliti na morebitne priložnosti in tveganja, ki se nam z izvedbo komunikacije kažejo oziroma potencialno lahko zgodijo. Digitalno komuniciranje je vsekakor področje, ki ga ne smemo izpustiti ali pozabiti, s seboj pa prinaša mnogo krajše reakcijske čase, kar pomeni, da moramo biti na komuniciranje še toliko bolj pripravljeni. Sama se rada pošalim, da smo komunikatorji izvrstni v pisanju črnih (»kaj pa če«) scenarijev, v digitalni dobi, predvsem z vse večjo močjo družbenih medijev, pa moramo biti na tovrstne potencialne situacije še toliko bolj pozorni in nanje pripravljeni. Na digitalno komuniciranje se moramo zaradi same narave komunikacije (hitro, instant ...) pripraviti drugače, morda celo s prilagojenimi poudarki osnovnih komunikacijskih sporočil.

V kateri fazi načrtovanja odnosov z javnostmi običajno zatajimo oziroma kje je največji manko?

Na samem začetku. Ker nismo dovolj informirani o situaciji ali projektu, o katerem želimo sporočati, ker nismo že na začetku »zraven«, ker imamo premalo časa, se mnogokrat ne posvetimo dovolj potencialnim javnostim, tveganjem in načinu, kako bomo sporočila pozicionirali v javnostih. Prav tako je ključno tudi samo merjenje učinkov. Žal se na to rado pozabi – a prav na to je treba pomisliti že na samem začetku, ob pripravi komunikacijskega načrta.

Na kaj ste pri pripravljenih načrtih še posebej pozorni?

Na to, ali smo v komunikacijskem načrtu dejansko zajeli prava sporočila in jih sporočamo na pravi način, kakšen učinek bo izvedba komunikacije prinesla. Opredeliti je torej treba, kaj želimo z izvedbo komunikacije doseči in koga sploh želimo doseči, uspešnosti komunikacije pa seveda ne smemo pozabiti meriti.